uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Університет успішно пройшов акредитацію освітньої програми «Право» за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

> Університет > Університет успішно пройшов акредитацію освітньої програми «Право» за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Якість вищої освіти підтверджено!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого вкотре успішно пройшов акредитацію за вимогами Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та отримав сертифікат про акредитацію до 1 липня 2028 року освітньої програми «Право» за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, гарант – проф. Ольга Дмитрик.

За рішенням Національного агентства програма отримала максимальні оцінки «А» за такими критеріями:

  • Людські ресурси;
  • Освітнє середовище та матеріальні ресурси;
  • Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.

Успішна акредитація освітньої програми підтверджує, що Університет відповідає усім викликам сучасного світу, є флагманом вищої юридичної освіти, а випускники Університету є затребуваними на ринку праці!