uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Вступникам > Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань

Спеціальність 081 «Право»

2021 рік

Освітній ступінь та курс, на який здійснюється вступБаза вступуПідстава вступу (форма вступного випробування)
бакалавр, 1 курсПЗСОСертифікати ЗНО 2018-2021 р.р.: 1) Укр. мова та л-ра (в.к. 0,4) 2) Історія України (в.к. 0,3) 3) Математика (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) або іноземна мова (англ., нім., франц. або ісп.) – в.к. 0,2 Атестат – в.к. 0,1 (в.к. – ваговий коефіцієнт)
бакалавр, 2 курсдиплом бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю («друга вища освіта»)співбесіда «Основи правознавства»
бакалавр, 2 курснавчання в бакалавраті не менше одного року за іншою спеціальністю та виконання навчального плануспівбесіда «Основи правознавства»
бакалавр, 2 курсдиплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: теорія держави і права
бакалавр, 3 курсдиплом молодшого спеціаліста за спеціальністю 081 «Право»1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: теорія держави і права
магістр, 1 курсдиплом бакалавра за спеціальністю 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»Вступні випробування із використанням технологій ЗНО: 1) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 2020 або 2021 року 2) Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) лише 2021 року

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Освітній ступінь та курс, на який здійснюється вступБаза вступуПідстава вступу (форма вступного випробування)
бакалавр, 1 курсПЗСОСертифікати ЗНО 2018-2021 р.р.: 1) Укр. мова та л-ра (в.к. 0,3) 2) Іноземна мова (англ., нім., франц. або ісп.) – в.к. 0,4 3) Математика (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) або історія України (в.к. 0,2) Атестат – в.к. 0,1 (в.к. – ваговий коефіцієнт)
бакалавр, 2 курсдиплом бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю («друга вища освіта»)співбесіда «Основи правознавства»
бакалавр, 2 курснавчання в бакалавраті не менше одного року за іншою спеціальністю та виконання навчального плануспівбесіда «Основи правознавства»
бакалавр, 2 курсдиплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: міжнародне право
бакалавр, 3 курсдиплом молодшого спеціаліста за тотожною спеціальністю1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: міжнародне право
магістр, 1 курсдиплом бакалавра, спеціаліста чи магістра відповідно до Правил пийомуВступні випробування із використанням технологій ЗНО: 1) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 2020 або 2021 року 2) Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) лише 2021 року

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітній ступінь та курс, на який здійснюється вступБаза вступуПідстава вступу (форма вступного випробування)
бакалавр, 1 курсПЗСОСертифікати ЗНО 2018-2021 р.р.: 1) Укр. мова та л-ра (в.к. 0,2) 2) Математика (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) (в.к. 0,5) 3) Історія України або іноземна мова (англ., нім., франц. або ісп.), або біологія, або географія, або фізика, або хімія – в.к. 0,2 Атестат – в.к. 0,1 (в.к. – ваговий коефіцієнт)
бакалавр, 2 курсдиплом бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю («друга вища освіта»)співбесіда «Основи економіки»
бакалавр, 2 курснавчання в бакалавраті не менше одного року за іншою спеціальністю та виконання навчального плануспівбесіда «Основи економіки»
бакалавр, 2 курсдиплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: економіка підприємництва
бакалавр, 3 курсдиплом молодшого спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка»1) сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. з укр. мови і л-ри; 2) будь-який один сертифікат ЗНО 2018-2021 р.р. на вибір вступника; 3) фахове ВВ: економіка підприємництва
магістр, 1 курсдиплом бакалавра, спеціаліста чи магістра відповідно до Правил прийомуВступні випробування: 1) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (з використанням технологій ЗНО) 2020 або 2021 року 2) Фахове вступне випробування з економіки та економічної політики лише 2021 року (складається в Університеті)