uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Куртов Анатолій Ігорович

Завідувач кафедри
kpoz.vui@nlu.edu.ua

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри

Детальніше

Кафедра підготовки офіцерів запасу – є структурним підрозділом Військово-юридичного інституту та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, що провадить освітню, методичну та військово-наукову роботу з громадянами України які проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за визначеними військово-обліковими спеціальностями. до складу якого входять науково-педагогічні працівники.

Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями у віці від 18 до 40 років.

Навчання здійснюється за наступними військово-обліковими спеціальностями:

  • Юрисконсультська робота
  • Цивільно – військове співробітництво
  • Правоохоронна діяльність у Збройних Силах Україні
  • Психологія

Вартість навчання – за 1 рік 11800 грн. ; за весь період навчання 23600 грн.

Термін навчання – 2 роки.

Прийом заяв та документів на навчання на 2024-2026 навчальні роки проводиться в період з 01 травня до 01 серпня 2024 року у дистанційному форматі, цей період включає в себе також проходження Військово-лікарської комісії (далі – ВЛК).

Військова підготовка громадян України на кафедрі підготовки офіцерів запасу Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого організовується та здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про вищу освіту», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289,  (у редакції наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 року № 316/833), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1678/28123, статутів Збройних Сил України, наказів і директив Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Кваліфікаційної характеристики та Програми підготовки офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

 

Кафедра підготовки офіцерів запасу

61024 м. Харків, вул. Динамівська, 4,  каб. 309 

Приймальна комісія:

тел.: +38 066 024 60 32 Вікторія Олексіївна

тел.: +38 066 083 00 47 Андрій Іванович

e-mail: kpoz.vui@nlu.edu.ua

e-mail: kpoz.vui@gmail.com

Консультанти приймальної комісії:

тел.: +38 067 662 92 06 Геннадій Анатолійович

тел.: +38 098 800 11 68 Федір Васильович

Вступникам

Навчання

Нормативне регулювання

Члени кафедри

Галерея