uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Александров Вячеслав Михайлович

Завідувач кафедри
kpoz.vui@nlu.edu.ua
(057) 704-90-63

Підполковник запасу

Детальніше

Військова підготовка громадян України на кафедрі підготовки офіцерів запасу Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого організовується та здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про вищу освіту”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1678/28123 (зі змінами), статутів Збройних Сил України, наказів і директив Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Кваліфікаційної характеристики та Програми підготовки офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі – громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями у віці від 18 до 40 років.

 

Кафедра підготовки офіцерів запасу

61024 м. Харків, вул.Динамівська, 4,  каб. 309 

тел. (057) 704-90-63

kpoz.vui@nlu.edu.ua

Інформація кафедри

Правила відбору

Навчання

Етапи військової підготовки