uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Прийом іноземців

Порядок прийому іноземців до   Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Хто такі іноземці, і які особливості їх правового статусу при вступі до Університету?

Іноземці – це фізичні особи, що не є громадянами України, тобто: іноземні громадяни і піддані, а також особи без громадянства.

Стосовно особливостей вступу до Університету всі іноземці поділяються на дві групи:

1) іноземці, які постійно проживають на території України (мають посвідку про постійне проживання в Україні) – у питаннях вступу вони прирівнюються до громадян України, за винятком права на навчання за рахунок коштів державного бюджету;

2) іноземці, які постійно не проживають на території України (мають або одержують посвідку на тимчасове проживання або лише прибули чи прибувають в Україну з метою навчання) – вони вступають з урахуванням особливостей, що викладені нижче.

Отож, все, що викладено нижче, стосується лише іноземців, які постійно не проживають на території України, і не стосується іноземців, які постійно проживають на території України.

На яких факультетах можуть навчатися іноземці?

Іноземці вступають на навчання на міжнародно-правовий факультет на спеціальності 081 “Право” або 293 “Міжнародне право”.

Які документи мають подати іноземці?

Прийом документів від іноземців здійснюється в два етапи.

На першому етапі іноземець повинен отримати в Університеті запрошення на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України. Для отримання такого запрошення іноземець повинен подати до Університету в паперовому або електронному виді копії таких документів:

1) паспортний документ іноземця;

2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічну довідку;

3) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вказані документи мають бути перекладені українською мовою і під час їх подання іноземець проходить співбесіду (безпосередньо в Університеті або в онлайн-режимі) на предмет володіння мовою навчання.

На другому етапі іноземець, який отримав запрошення на навчання, безпосередньо подає документи в Університет. При вступі на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» іноземці особисто подають такі документи:

1) заяву (заповнюється на бланку в Університеті);

2) оригінал отриманого в Університеті запрошення на навчання;

3) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, з додатком до нього (шкільний атестат і т.п.);

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у пунктах 3 і 4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу, а документи, зазначені у пункті 3 – мають також бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Якщо іноземець має намір перевестися або поновитися на старші курси бакалаврату або вступити до магістратури за спеціальністю 081 «Право», то про особливості переліку документів та строки їх подання до Університету він має окремо проконсультуватися у Приймальній комісії.

Які вступні випробування проходять іноземці?

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами наступних вступних іспитів в усній формі і мови навчання:

Освітній ступінь, на який
здійснюється вступ
Назва вступного іспиту
ступінь «Бакалавр», вступ на 1 курсВсесвітня історія XX століття
ступінь «Бакалавр», вступ на 2 курсВсесвітня історія XX століття
ступінь «Бакалавр», вступ на 3 курсТеорія держави та права
ступінь «Магістр»Міжнародне публічне право

Яка вартість навчання для іноземців?

Вартість навчання

Які особливості навчання іноземців в Університеті?

Іноземці під час навчання в Університеті мають ті ж самі права, що й громадяни України (за винятком права на навчання за кошти державного бюджету України і права на отримання академічної чи соціальної стипендії). Зокрема, вони поселяються в комфортабельні і повністю облаштовані гуртожитки, мають право на безкоштовне користування бібліотечними, інформаційними та іншими навчальними ресурсами Університету; їм забезпечується можливість повноцінного харчування у їдальнях Університету, первинної медичної допомоги в медичному центрі Університету, заняття фізкультурою і спортом з використанням об’єктів спортивної інфраструктури Університету, реалізацію самодіяльних і професійних творчих здібностей у Палаці студентів тощо.