uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Майнор Ярослав Мудрий. Школа практичного права

Майнор Ярослав Мудрий. Школа практичного права – спрямований на забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки професіоналів у галузі адвокатської та іншої правничої діяльності, опанування базовими (універсальними) знаннями і практичними навичками, необхідними для  розв’язування складних завдань і прикладних проблем у сфері правничої діяльності, реалізується при одночасному викладанні матеріалу провідними фахівцями Університету та відомими практикуючими юристами, суддями найвищих судових інстанцій, що передбачає проведення правничих досліджень та/або здійснення інновацій.«Корпоративне право»

Науковці:

Практики:

 • О. Р. Кібенко – суддя Верховного Суду України

 • В. С. Пацюк – адвокат, партнер юридичної компанії KPD ConsultingМодуль 1. Юридичні особи корпоративного типу. Корпоративні правовідносини. Корпоративні права та об’єкти їх втілення
Включає теми:
• Організаційно-правові форми та види юридичних осіб із корпоративним устроєм;
• Правовий статус акціонерних товариств, національних акціонерних компаній, інших господарських товариств, приватних підприємств, фермерських господарств;
• Корпоративні правовідносини; Учасники корпоративних правовідносин – міноритарії, мажоритарії, бенефіціари;
• Корпоративні права та об’єкти їх втілення: акції, частки в статутному капіталі;
• Права на акцію/частку і права з акції/частки: підстави, порядок та момент набуття прав на частку в статутному капіталі, порядок здійснення прав на частку;
• Відносини власності в АТ і ТОВ;
• Структура власності;
• Бенефіціарні власники;
• Корпоративні права подружжя і спільна власність подружжя: схожість і розбіжності правового режиму.
Модуль 2. Корпоративне управління
Включає теми:
• Корпоративне управління і дієздатність юридичної особи;
• Правовий статус органів товариства;
• Корпоративні договори;
• Правочини товариства: значні правочини, правочини із заінтересованістю;
• Наслідки вчинення керівником товариства правочинів із перевищенням наданих йому повноважень;
• Відповідальність керівника товариства за дії, що заподіяли шкоду товариству;
• Правова природа корпоративних актів та рішень органів юридичної особи, порядок їх прийняття;
• Статут товариства;
• Договір про заснування товариства;
• Договір про припинення товариства;
• Контракт з членами виконавчого органу та договори з членами інших органів товариства;
• Порушення корпоративних прав та механізм їх захисту;
• Проблематика юрисдикції;
• Способи захисту корпоративних прав: види позовів;
• Похідні позови.
Модуль 3. Корпоративні спори і відповідальність у корпоративних правовідносинах
Включає теми:
• Корпоративні спори;
• Вихід учасника з товариства;
• Виключення учасника з товариства;
• Сквіз-аут;
• Доктрина зняття корпоративної вуалі;
• Відповідальність в корпоративних правовідносинах.

«Правове регулювання діяльності в сфері надання фінансових послуг/FINTECH»

Науковець:

Практики:

 • О. Ю. Сошенко – керуючий партнер та керівник практики банківського та фінансового права, ринків капіталу та реструктуризації боргу юридичної компанії  Redcliffe Partners

 • Н. М. Селякова – партнер київського офісу Dentons, керівник української практики в галузі банківського права, фінансування, реструктуризації та банкрутства


Модуль 1. Ринки фінансових послуг
Включає теми:
• Структура та види ринків фінансових послуг.
• Учасники ринків фінансових послуг.
• Державне регулювання та нагляд на ринках фінансових послуг.
Модуль 2. Фінансові та супровідні послуги
Включає теми:
• Фінансові та супровідні послуги в системі об’єктів цивільних прав. Віртуальні активи.
• Договір про надання фінансової послуги.
• Страхування.
• Кредитування та вкладні (депозитні) операції.
• Забезпечення фінансових операцій.
• Фінансові платіжні послуги.
Модуль 3. Фінансові технології (FinTech)
Включає теми:
• Фінансові технології в Україні та світі;
• Регуляторна політика у сфері фінансових технологій;
• Використання хмарних технологій на фінансовому ринку;
• Інноваційні фінансові технології: комп’ютерне проєктування, аналіз Big Data, blockchain, автоматизація, роботизація і використання штучного інтелекту, біометрія, токенізація тощо.

«Правове регулювання ринку нерухомості в Україні»

Науковець:

Практики:

 • Н. С. Кочергіна – партнер, керуючий практики нерухомості юридичної компанії DLA Piper

 • В. Є.  Кисіль – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики нерухомості та будівництва

 • С. В. Ган – магістр міжнародного права Universite Francoise Rabelais de Tours, Member of Royal Institute of Chartered Surveyors, QC & Contract Manager в Ateliers De France


Модуль 1. Загальні положення про нерухомість
Включає теми:
• Сутність нерухомого майна як об’єкта права, його правові характеристики та засади регулювання прав на нерухомість;
• Порядок набуття прав на нерухомість шляхом різних способів будівництва, реконструкції, придбання на вторинному ринку на різних правових підставах, види речових прав на нерухоме майно.
Модуль 2. Динаміка ринку нерухомості в Україні
Включає теми:
• Правові механізми забудови земельних ділянок, укладення та виконання контрактів на будівництво;
• Правове значення державної реєстрації прав на нерухоме майно;
• Здійснення прав на нерухоме майно, вимоги до його експлуатації, утримання, види договорів у цій сфері.
Модуль 3. Захист прав на нерухомість
Включає тему:
• Способи захисту прав на нерухоме майно різними власниками.

«Intellectual property / IT»

Науковець:

Практики:

 • О. В. Столяренко – радник київського офісу міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie, голова і координатор групи з ІТ-права в київському офісі Baker McKenzie

 • М. В. Коваль-Лавок – головний помічник та старший юрист з питань інтелектуальної власності та конкурентного права міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie

 • А. Г. Капітоненко – адвокат, юрист з питань інтелектуальної власності та судового захисту міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie


Модуль 1. ІТ-право та договори в ІТ-сфері
Включає теми:
• Цифровізація і загальні підходи до регулювання відносин, пов’язаних з ІТ;
• Поняття електронного договору і електронної форми договору;
• Укладення електронних договорів; Смарт-контракти.
Модуль 2. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху
Включає теми:
• Авторське право і цифрові технології;
• Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних;
• Правова охорона торгівельних марок;
• Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в цифрову епоху;
• Порушення прав інтелектуальної власності у цифровому просторі (маркетплейси, соціальні мережі, особисті блоги, тощо).
Модуль 3. Захист персональних даних у цифрову епоху
Включає теми:
• Поняття персональних даних і джерела регулювання відносин у сфері захисту персональних даних;
• Захист персональних даних та відповідальність за порушення обов’язків щодо захисту персональних даних.

«Судові спори: актуальні проблеми матеріального та процесуального права»

Науковці:

Практики:

 • А. В. Жук – суддя Верховного Суду України

 • В. І. Крат – суддя Верховного Суду України

 • В. Ю. Уркевич – суддя Верховного Суду України

Модуль 1. Загальна характеристика судових спорів (litigation) як окремої сфери юридичної практики
Включає теми:
• Принципи приватного права в судовій практиці;
• Принципи адміністративного судочинства та юрисдикція адміністративних судів;
• Касаційне провадження: особливості розгляду господарських та адміністративних справ.
Модуль 1. Загальна характеристика судових спорів (litigation) як окремої сфери юридичної практики
Включає теми:
• Фраудаторні конструкції: судова практика;
• Земельні спори: судова практика.

«Актуальні проблеми сімейного права»

Науковці:

Практики:

 • А. М. Сулейманова – адвокат, керуючий партнер юридичної фірми AGA Partners, член Міжнародної Академії Юристів з Сімейного права

 • О. Сібірцева – адвокат, старша юристка компанії AGA Partners, Голова Комітету сімейного, цивільного та спадкового права Асоціації юристів України


Модуль 1. Загальні положення сімейного права. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
Включає теми:
• Загальні положення сімейного права;
• Сімейні правовідносини;
• Шлюб. Умови та порядок укладення;
• Недійсність шлюбу;
• Майнові права та обов’язки подружжя;
• Реалізація прав одного з подружжя – учасника підприємницького товариства;
• Припинення шлюбу.
Модуль 2. Визначення походження дитини. Права та обов’язки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Включає теми:
• Визначення походження дитини;
• Права та обов’язки батьків і дітей;
• Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування;
• Усиновлення.
Модуль 3. Сімейні правовідносини з іноземним елементом
Включає теми:
• Аналіз колізійного регулювання сімейних правовідносин;
• Проблеми сімейних правовідносин з іноземним елементом;
• Конкуренція юрисдикцій;
• Практика застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

«Актуальні проблеми деліктного права»

Науковець:

Практики:

 • В. Є.  Кисіль – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики нерухомості та будівництва

 • К. І. Казак – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики посадових злочинів та практики трудового права


Модуль 1. Загальна частина
Включає теми:
• Деліктне право: поняття, призначення і структура;
• Елементи делікту і розподіл тягаря доказування;
• Протиправність і шкода як елементи делікту;
• Причинний зв'язок і нові виклики в контексті постмодерної епістемології;
• Вина і розумний стандарт поведінки;
• Відшкодування шкоди, завданої іншою особою, і шкоди, завданої спільними діями.
Модуль 2. Особлива частина
Включає теми:
• Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх посадовими та службовими особами;
• Відшкодування шкоди, завданої внаслідок російської агресії проти України;
• Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки;
• Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю;
• Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

«Арбітраж та альтернативне вирішення спорів / moot-courts»

Науковець:

Практики:

 • С. Ю. Гришко – партнер, керівник практики вирішення спорів Redcliffe Partners
 • І. Ю. Ліщина – Міністерство юстиції України, радник міністра

Модуль 1. Альтернативне вирішення спорів як окремий сегмент юридичної практики
Включає теми:
• Поняття та сфера альтернативного вирішення спорів;
• Система способів альтернативного вирішення спорів та їх коротка характеристика;
• Принципи альтернативного вирішення спорів;
• Джерела правового регулювання альтернативного вирішення спорів.
Модуль 2. Арбітраж в системі альтернативних способів вирішення спорів
Включає теми:
• Поняття та ознаки арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів;
• Види арбітражів;
• Міжнародний комерційний арбітраж;
• Порядок розгляду справи в арбітражі та його особливості;
• Арбітражне рішення;
• Приведення до примусового виконання рішень арбітражів.
Модуль 3. Медіація та інші консенсуальні способи вирішення спорів
Включає теми:
• Консенсуальні способи альтернативного вирішення спорів та їх особливості (переговори, медіація, врегулювання спору за участю судді та ін.);
• Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів;
• Поняття та ознаки медіації, її переваги;
• Процедура медіації та особливості її проведення;
• Угода за результатами медіації та її виконання;
• Комбіновані способи альтернативного вирішення цивільно-правових спорів та їх особливості (мед-арб, арб-мед, колаборативні процедури та ін.).

«Міжнародне контрактне право»

Науковець:

Практики:

 • А. М. Сулейманова – адвокат, керуючий партнер юридичної фірми AGA Partners, член Міжнародної Академії Юристів з Сімейного права
 • І. О. Дроніна – головний юридичний радник ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничі»

Модуль 1. Загальна частина
Включає теми:
• Вступ до міжнародного договірного права;
• Джерела права міжнародної торгівлі;
• Поняття lex mercatoria;
• Укладення договору в міжнародній комерційній практиці;
• Дійсність міжнародного комерційного договору;
• Зміст міжнародного комерційного договору та його тлумачення;
• Сторони у міжнародному комерційному договорі;
• Виконання міжнародного комерційного договору;
• Порушення міжнародного комерційного договору та засоби захисту на випадок порушення.
Модуль 2. Особлива частина
Включає теми:
• Договір міжнародної купівлі-продажу товарів;
• Правила Incoterms в договорах міжнародної поставки товарів;
• Договори міжнародного перевезення товарів;
• Договори міжнародного фінансового лізингу.

«Реалізація і захист трудових прав роботодавців в юридичному бізнесі»

 

Науковець:

Практик:

 • К. І. Казак – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики посадових злочинів та практики трудового права


 

Модуль 1. Основні засади діяльності роботодавців у сфері юридичного бізнесу. Формування персоналу
Включає теми:
• Роботодавці у юридичному бізнесі: поняття, види, порядок набуття відповідного статусу;
• Кадрова політика юридичної компанії;
• Порядок її розробки, затвердження і реалізації;
• Структура персоналу юридичної компанії, порядок встановлення кваліфікаційних вимог та службових обов’язків;
• Визначення потреби у персоналі для ведення юридичного бізнесу, порядок його добору та працевлаштування.
Модуль 2. Особливості встановлення умов праці суб’єктами юридичного бізнесу
Включає теми:
• Порядок встановлення умов праці найманих працівників, засоби локального регулювання;
• Професійний розвиток та оцінка найманих працівників;
• Оплата праці, гарантії та компенсації;
• Організація службових відряджень.
Модуль 3. Реалізація прав роботодавця та захист його інтересів, відповідальність найманих працівників
Включає теми:
• Нормативні та локальні стандарти поведінки персоналу юридичної компанії;
• Внутрішній трудовий розпорядок і засоби забезпечення трудової дисципліни;
• Захист майнових інтересів роботодавця в юридичному бізнесі;
• Порядок вирішення трудових спорів;
• Захист прав роботодавця під час здійснення заходів з нагляду і контролю у сфері використання найманої праці.


 

«Забезпечувальні конструкції в договірному праві»

 

Науковець:

Практики:

 • Р. Р. Посікіра – керівник адвокатського бюро «Романа Посікіри»

 • В. Є.  Кисіль – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики нерухомості та будівництва


 

Модуль 1. Загальні положення про забезпечувальні конструкції в договірному праві
Включає теми:
• Юридична природа та практичне значення забезпечувальних конструкцій в договірному праві;
• Забезпечувальна природа неустойки, її види та правила обчислення;
• Особливості забезпечувальної конструкції завдатку;
• Проблематика «інших видів забезпечення» договірних зобов’язань;
• Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язань;
• Акцесорність забезпечень.
Модуль 2. Речові забезпечувальні конструкції
Включає теми:
• Забезпечувальна конструкція застави;
• Особливості іпотеки та проблеми звернення стягнення на житло як предмет іпотеки;
• Застава майнових прав, цінних паперів, товарів в обороті та переробці;
• Заклад;
• Притримання майна боржника;
• Право довірчої власності як інструмент задоволення майнових інтересів банків за кредитними договорами;
• Інші майнові (речові) забезпечувальні конструкції.
Модуль 3. Зобов’язальні забезпечувальні конструкції
Включає теми:
• Забезпечувальна конструкція поруки, обсяг відповідальності поручителя, наслідки припинення поруки;
• Специфічність забезпечувальної конструкції гарантії, її види у вітчизняній та міжнародній практиці;
• Факторинг-забезпечення;
• Державна (місцева) гарантія;
• Страхування фінансових ризиків;
• Делькредере;
• Вексельна порука (аваль);
• Інші особисті забезпечення.


 

«Практичний курс податкового права»

 

Науковець:

Практик:

 • Д. О. Михайленко – керуючий партнер юридичної фірми LLC Crowe Mikhailenko


 

Модуль 1. Характеристика правових механізмів загальнодержавних і місцевих податків
Включає теми:
• Характеристика податкової системи України;
• Оподаткування прибутку юридичних осіб (податок на прибуток підприємств; податок на виведений капітал; єдиний податок);
• Оподаткування доходів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб; єдиний соціальний внесок; воєнний збір);
• Податок на додану вартість;
• Інші податки для бізнесу.
Модуль 2. Податкова оптимізація
Включає теми:
• Концептуальні засади взаємодії держави і платників податків і зборів;
• Податкова політика держави;
• Податковий тягар та оптимальне податкове навантаження;
• Загальні засади визначення податкових і грошових зобов’язань;
• Поняття, сутність, принципи податкового планування;
• Методи податкового планування.
Модуль 3. Механізми вирішення податкових спорів
Включає теми:
• Загальні положення про процедури вирішення податкових спорів;
• Поняття податкового конфлікту;
• Податковий спір;
• Специфіка правового статусу платника податків та контролюючого органу при вирішенні податкових спорів;
• Доюрисдикційні та юрисдикційні процедури з вирішення податкових спорів;
• Юрисдикційні особливості вирішення податкових спорів;
• Особливості доказування у податкових спорах.


 

«Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності»

 

Науковці:

Практик:

 • К. І. Казак – партнер юридичної компанії KPD Consulting, голова практики посадових злочинів та практики трудового права


 

Модуль 1. Поняття, загальна характеристика і види (система) кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб’єктів господарювання
Включає теми:
• Поняття, види кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб’єктів господарювання;
• Загальні положення щодо кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб’єктів господарювання;
• Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб’єктів господарювання;
• Застосування загальних правил кваліфікації сукупності і повторності при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб’єктів господарювання.
Модуль 2. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України
Включає теми:
• Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
• Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
• Контрабанда;
• Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України;
• Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги;
• Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;
• Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням;
• Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону;
• Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
• Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Модуль 3. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання
Включає теми:
• Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
• Протидія законній господарській діяльності;
• Об’єкт кримінального правопорушення;
• Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;
• Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
• Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;
• Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;
• Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках.


 

«Особливості англійського приватного права»

 

Науковець:

Практик:

 • О. В. Зелений – юрист юридичної фірми Філдфішер (Fieldfisher LLP) (Лондон)


 

Модуль 1. Вступ до англійського приватного права. Основні джерела права Англії. Особливості юридичної професії
Включає теми:
• Історія становлення та розвитку системи англійського приватного права, його роль в політико-правовій системі держави;
• Основні джерела англійського права (прецедентне право, законодавчі акти, міжнародні джерела права, Акт з прав людини 1998 (Human Rights Act 1998), право ЄС);
• Дуалізм в англійському праві: загальне право та право справедливості (історичні передумови, Закони про судоустрій (Judicature Acts), сучасне співіснування двох систем;
• Роль баррістерів і солісітерів, професійні асоціації та регулятори, основні етичні принципи;
• Структура англійської судової системи (кримінальна і цивільна судові системи), призначення судового складу.
Модуль 2. Порядок укладення договорів за правом Англії
Включає теми:
• Укладення договорів в англійському праві, вплив відсутності цивільної кодифікації на структурування і наповнення договору;
• Необхідні формальності: оферта (розмежування Оферти і пропозиції вести переговори, аукціонні торги, тендери, магазини, припинення оферти);
• Акцепт (відправка акцепту, акцепт як зустрічна оферта, акцепт за замовчуванням) –зустрічне надання (історія доктрини зустрічного надання («consideration»), роль в сучасному договірному праві);
• Намір створити правовідносини;
• Основні умови та угоди про наміри (termsheet).
Модуль 3. Особливості речового права Англії
Включає теми:
• Реальне (real) і персональне (personal) майно;
• Правовий інститут трасту (trust) як специфічне породження англійського права;
• Private trusts (приватний траст);
• Public (charitable) trusts (публічний траст; траст, заснований в суспільно-благодійних цілях);
• Правила проти безстроковості трасту.