uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
N.yu.filatova@nlu.edu.ua

Філатова-Білоус Наталія Юліївна

Асистентка, кандидатка юридичних наукКафедра цивільного права №1

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права

Публікації

Основні наукові достлідження

  1. Філатова, Н. Ю. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації [Текст] / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 = Problems of legality = Проблемы законности. – Вип. 136. – С. 40-55.
  2. Філатова, Н. Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Н. Ю. Філатова // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 = Problems of legality = Проблемы законности. – Вип. 139. – С. 63-77.
  3. Філатова, Н. Ю. Електронні договори і смарт-контракти: проблеми відповідності формальним вимогам [Текст] / Н. Ю. Філатова // Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж… В. П. Маслова, Харків, 14 лют. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. “Асоціація цивілістів України”. – Харків : Право, 2018. – С. 301-306 .
  4. Філатова, Н. Ю. Поняття та ознаки саморегулівних організацій [Текст] / Н. Ю. Філатова // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2013. – 2013 р. №1(72). – С. 280-290.
  5. Філатова Н.Ю. Виконання суб’єктами приватного права делегованих публічних повноважень [Текст] / Наталя Філатова // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2013. – N 11. – С. 47-50.
  6. Філатова, Н. Ю. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) [Текст] / Н. Ю. Філатова // Право України. – 2015. – N 10. – С. 139-149. 

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

  • Filatova, N. (2020) Smart contracts from the contract law perspective: outlining new regulative strategies. International Journal of Law and Information Technology, V. 28, pp. 217-242. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaa015

Монографії

  • Філатова, Н. Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права [Текст] : монографія / Н. Ю. Філатова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 240 с. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6484

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Електронні договори, електронна комерція, смарт контракти, корпоративне право, корпоративне управління, саморегулівні організації

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Сертифікат про проходження стажування в Міжнародному інституті з уніфікації приватного права (UNIDROIT) (2019)