uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Комісія з академічної доброчесності

Голова комісії:

 

Смородинський Віктор Семенович

доцент кафедри прав людини та юридичної методології

v.s.smorodynskyy@nlu.edu.ua

Академічна доброчесність є важливим фактором підвищення репутації Університету, його науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, а також здобувачів вищої освіти. Саме тому з січня 2018 року в Університеті почала діяти комісія з академічної етики, нині – комісія з академічної доброчесності.

До складу Комісії входять 12 членів університетської спільноти, вісім із яких були обрані конференцією трудового колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від професорсько-викладацького складу, решта – Студентський омбудсмен, а також три члени, призначені Студентським сенатом Університету за поданням Студентського омбудсмена.

Комісія здійснює моніторинг дотримання членами університетської спільноти етичних норм поведінки, встановлених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» і Кодексом академічної доброчесності Університету, сприяє формуванню активної громадянської позиції студентів і співробітників Університету, надає консультації з питань академічної доброчесності та інших правил академічної етики та розглядає заяви щодо порушення етичних норм поведінки і надання за результатами розгляду відповідних рекомендацій ректору (вченій раді) Університету.

Комісія з академічної доброчесності

Телефон: +380 (57) 704-89-27

Пошта: commissionofacademicintegrity@nlu.edu.ua

Соціальні мережі: Facebook

Адреса: м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, ауд. 223п

Інформація комісії

Кодекс академічної доброчесності

Положення про комісію з академічної доброчесності

Склад комісії з академічної доброчесності

Рішення Комісії

План заходів