uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Первинна профспілкова організація студентів Університету

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Організації > Первинна профспілкова організація студентів Університету

Голова первинної профспілкової організації студентів Університету 

Бойчук Дмитро Сергійович

Доцент
d.s.boychuk@nlu.edu.ua

Доцент, кандидат юридичних наук

Детальніше

Первинна профспілкова організація студентів Університету – це виборний представницький орган, створений відповідно до вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статуту профспілки працівників освіти і науки, через який вона здійснює свої повноваження по представленню інтересів студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  і захисту їх законних прав.

Профспілка студентів Університету об’єднує більше 9 тис. студентів. У структурі профспілки створено сім профбюро, що об’єднали профгрупи студентів у межах Інститутів та факультетів Університету.

Керівні органи первинної профспілкової організації студентів – профспілковий комітет та президія профспілкового комітету. Керівні органи мають юридичний статус та покликані представляти та захищати права і інтереси членів профспілки.

Профспілковий комітет студентів – керівний орган профспілкової організації. До складу профспілкового комітету входить 51 особа, переважна більшість з яких – представники студентської спільноти (49 осіб), 1 аспірант та голова профспілки.

Президія профспілкового комітету студентів – вищий керівний орган профспілкової організації студентів Університету. До її складу входять 11 осіб, переважна більшість з яких – представники студентської спільноти (9 осіб), 1 аспірант та голова профспілки.

Функціонують постійні комісії профкому, які є його робочими органами: організаційно-масова, житлово-побутова, контролю за пунктами громадського харчування, з соціальних та матеріально-фінансових питань студентів, спортивно-оздоровча та співробітництва зі спортивними клубами Університету.

Основні напрямки роботи профспілки:

 • захист соціально-економічних прав та інтересів студентів на всіх рівнях влади в межах законодавства України;
 • надання матеріальної допомоги студентам, які її потребують;
 • сприяння проведенню культурно-масових заходів, які організуються студентами;
 • контроль за нормами громадського харчування та оздоровлення студентів;
 • співпраця з органами студентського самоврядування, студентським клубом та Палацом студентів Університету;
 • посередництво при вирішенні конфліктних ситуацій, однією зі сторін яких є студенти;
 • контроль за дотриманням норм законодавства по відношенню до студентів-сиріт, інвалідів та інших соціально незахищених категорій, а також виконання адміністрацією Закону “Про вищу освіту” по відношенню до студентів Університету;
 • надання допомоги малозабезпеченим студентам та студентам з багатодітних сімей, студентським сім’ям, сиротам та інвалідам;
 • організація відпочинку та оздоровлення членів профспілки, їх туристичних поїздок;
 • надання допомоги при народженні дитини матерям з числа студентів та аспірантів;
 • заохочення студентів за успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі;
 • сприяння в одержанні студентом ISIC – міжнародного посвідчення студента;
 • тощо.
Первинна профспілкова організація студентів Університету

м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, 2-й поверх, кімн. 82

studproforg@nlu.edu.ua

(057) 757-72-77

Отримання профспілкової виплати