uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Матеріально-технічна база

В Університеті створено належну базу для організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, сучасні житлові і побутові умови для студентів і професорсько-викладацького складу, їх фізичного та культурного розвитку.

Зараз матеріальна база Університету складається з 20 навчальних корпусів, 15 гуртожитків, Палацу студентів, навчально-бібліотечного комплексу, спортивних, культурно-розважальних та лікувально-оздоровчих комплексів, адміністративно-господарських будівель, що розташовані у м. Харків, Київ та Полтава. Загальна площа будівель Університету становить 270 628,2 м², а саме:

  • навчальні корпуси загальною площею 133 663,9 м² (у т. ч. спортивні споруди – 10 150, 0 м²; навчально-бібліотечний комплекс площею 16 548,0 м²), що розташовані у м. Харків, Київ та Полтава;
  • гуртожитки квартирного типу загальною площею 114 264,3 м² на 6 819 місць;
  • адміністративно-господарські будівлі загальною площею 12 386,9 м²;
  • медично-оздоровчі центри та підприємства громадського харчування загальною площею 10 313,1 м².

На сьогодні Університет повністю забезпечений якісними навчальними площами, що мають сучасне технічне й естетичне наповнення.

Для занять фізичною культурою та спортом також створені сприятливі умови. В усіх навчальних корпусах та гуртожитках обладнані спортивні майданчики, працюють спортивні та тренажерні зали.

Ефективно працює Палац студентів Університету, де створено умови для культурно-масової, виховної роботи, творчого та особистісного розвитку студентів і співробітників.