uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції:

 

Сметаніна Наталія Володимирівна

кандидатка юридичних наук, доцентка, член Ради молодих вчених, доцентка кафедри кримінально-правової політики

Особистий прийом студентів та працівників університету здійснюється у кабінеті № 228-П (головний корпус) та за попереднім записом у робочі дні університету, а також, дистанційно з використанням Zoom.

Телефон з питань звернень громадян про можливі факти корупції: +380 (67) 931-0379 (понеділок-п’ятниця з 11.00 до 16.00). Електронна пошта для звернень і запитань: anticor@nlu.edu.ua.

Згідно з підпунктом 1 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, МОН з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах та організаціях, що належать до сфери його управління.

З метою оптимізації діяльності з протидії корупції в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонує Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів, а також прийнятих на їх основі нормативно-правових актів.

В своєї діяльності Уповноважений підрозділ також враховує практику міжнародних стандартів, визначених Конвенцією ООН проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про боротьбу з корупцією, модельним кодексом поведінки державних службовців країн Ради Європи, рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема Групи держав проти корупції (GRECO) та Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP).

Основні завдання, функції та права Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого визначені його Положенням, затвердженого наказом ректора університету № 253 від 17 вересня 2021 р., що розроблено згідно з Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 р. № 277/21.

Політика діяльності Уповноваженого підрозділу ґрунтується на положеннях Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2021 р. № 353, погодженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 липня 2021 р. № 416/21 «Про погодження антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки».

Уповноважений підрозділ утворений як самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом.

Уповноважений підрозділ впроваджує Антикорупційну політику Університету та реалізує антикорупційні заходи, які скеровані на:

· запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

· виявлення корупційних правопорушень, оптимізацію розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

· мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень;

· запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

· співпрацю з викривачами корупції;

· формування негативного ставлення до корупції.

Діяльність уповноваженого підрозділу розповсюджується на всіх працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, у тому числі на осіб, які проходять в Університеті навчальну/виробничу практику, а також на осіб, які працюють за договорами підряду, якщо ця умова в них передбачена.

Заборонено втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань.

Ректор забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу, його керівника та працівників від впливу чи втручання у їх роботу.

Працівникам уповноваженого підрозділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

61024, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, кабінет № 228-П

+380 (67) 931-0379

anticor@nlu.edu.ua

Інформація підрозділу

Документи

Склад уповноваженого підрозділу

Нормативно-правова база

План заходів для запобігання та виявлення корупції

Участь у заходах