uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Юридична клініка

Керівник Юридичної клініки:

Янишен Віктор Петрович

Доцент
v.p.yanyshen@nlu.edu.ua

кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше

Юридична клініка є структурним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університет), створеним як база для практичного навчання та проведення практики студентам старших курсів.

У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом Університету, Положенням про Юридичну клініку, затвердженим ректором Університету та іншими локальними актами.

Керівником Юридичної клініки є кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права №1, адвокат Янишен Віктор Петрович.

До команди Юридичної клініки також входять юрисконсульт Юридичної клініки – Яна Олександрівна Токарь та студенти різних курсів інститутів та факультетів Університету.

Консультантами Юридичної клініки є студенти старших курсів Університету, які щосеместрово зараховуються до її складу на конкурсній основі.

Участь студентів у діяльності Юридичної клініки ґрунтується на самодисципліні та самоорганізації, що передбачає свободу студента як у виборі діяльності, так і у пропозиції нових напрямків навчання та роботи.

Студенти-консультанти Юридичної клініки відповідно до вимог чинного законодавства надають громадянам безоплатну правову допомогу за всіма галузями права.

Студенти, які проходять навчання в Юридичній клініці мають змогу набувати практичні навички та компетентності протягом всього свого навчання в Університеті одночасно за різними напрямками юридичної діяльності:

  • Консультувати клієнтів та розв’язувати їх правові проблеми;
  • Освоювати та практикувати навички ораторського мистецтва шляхом публічних виступів на науково-практичних конференціях та проводячи інтерактивні заняття для школярів, студентів та населення;
  • Проявляти та удосконалювати свої організаторські навички шляхом супроводу заходів та розроблення програм їх проведення;
  • Відпрацьовувати знання іноземної професійної лексики під час підготовки перекладів рішень ЄСПЛ;
  • Напрацьовувати вміння та навички роботи у колективі: навички взаємопідтримки, взаємовиручки, переговорів та управління командою;
  • Спробувати себе у законотворчості, написанні інструкцій, положень, тощо.

 

Для надання методичної та іншої допомоги студентам-консультантам залучаються викладачі Університету, а також практикуючі адвокати.

Юридична клініка виконує навчальну та соціальну функції:

навчальна функція – це зосередження діяльності на практичному спрямуванні навчання, формуванні у студентів-консультантів Юридичної клініки поваги до засад верховенства права, пріоритеті прав людини та людської гідності, набуття ними професійних умінь та практичних навичок, цінностей та інших компетентностей;

соціальна функція – це сприяння у задоволенні потреб суспільства у доступній правовій інформації та правовій допомозі, захисті прав і свобод людини.

Respondere, cavere, agere – девіз, яким керується колектив Юридичної клініки, що в римському праві охоплював три різні форми діяльності юристів:

respondere – відповіді на запити приватних осіб з приводу будь-яких юридичних сумнівів;

cavere – вироблення найкращих формул для різних юридичних актів (договорів, заповітів тощо)

agere – надання порад щодо підготовки позовів і процесуального ведення справи.

Прийом громадян студентами-консультантами проводиться протягом навчальних семестрів у робочі дні (крім суботи, неділі та святкових днів) з 14.00 до 17.00 у громадській приймальні Юридичної клініки за адресою:

м. Харків вул. Пушкінська, 106, аудиторія 104 – навчальний корпус Інституту прокуратури та кримінальної юстиції.

Звернення громадян приймаються консультантами Юридичної клініки також за телефоном: +38 (057) 704 92 08, та на електронну скриньку за наступною адресою:jurclinica@ukr.net

Для більш детального ознайомлення з діяльністю Юридичної клініки запрошуємо відвідати сайт:

legalclinic.nlu.edu.ua

Юридична клініка

м. Харків вул. Григорія Сковороди, 106, аудиторія 104

legalclinic@nlu.edu.ua

(057) 757-72-08

legalclinic.nlu.edu.ua

Інформація Юридичної клініки

Нормативна база