uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Науково-педагогічний склад

Викладання, виховну й науково-дослідну роботу в Університеті здійснюють близько 700 науково-педагогічних працівників, з них 131 доктор наук, професор, близько 500 кандидатів наук, доцентів, 16 академіків і 21 член-кореспондент Національної академії правових наук України; 17 лауреатів Державної премії України, 21 заслужений діяч науки і техніки України; 11 заслужених працівників освіти України; 16 заслужених юристів України; 3 народних артисти України; 5 заслужених працівників культури України; 8 заслужених артистів України; 1 заслужений діяч мистецтв України; 1 заслужений будівельник України, 10 заслужених професорів Університету.

У виші функціонує 43 кафедри, які очолюють 35 докторів наук, професорів і 8 кандидатів наук, доцентів.

Примітно, що 23 кафедри на 100 % забезпечені викладачами з науковими ступенями.