uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
o.m.yaroshenko@nlu.edu.ua
(057) 757-72-29

Ярошенко Олег Миколайович

Проректор з навчально-методичної роботи

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Народився 12 жовтня 1973 року, с. Дмитрівка Лебединського району Сумської області.

У 1996 р. закінчив Національну юридичну академію України. У червні 1999 р. призначено на посаду асистента кафедри трудового права та захищено дисертацію по темі: «Правовий статус сторін трудових правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. З лютого 2001 р. переведено на посаду доцента кафедри трудового права, а з грудня 2007 р. переведено на посаду професора кафедри трудового права. У цей же рік Ярошенко О.М. захистив дисертацію по темі: «Джерела трудового права України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора. З липня 2018 р. по червень 2021 р. – завідувач кафедри трудового права.

З липня 2021 р. проректор з навчально-методичної роботи.

Є автором близько 460 наукових праць. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з юридичних наук, робочої групи з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування, а також робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Член спеціалізованої вченої ради Університету.

Член редакційних колегій збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Актуальні проблеми права: теорія і практика», «Теорія і практика правознавства», «Соціальне право», науково-юридичних журналів «Трудове и социальное право» (Республіка Білорусь), «Юридична наука і практика», «Світ науки та освіти», а також науково-практичного журналу «Кадровик-01», «Світ науки та освіти». Брав участь у розробці проектів ТК України, ЗУ «Про державну службу», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про соціальний діалог в Україні», «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» та ін.

Нагороджений Подякою Харківського обласної організації Союзу юристів України (2012 р.), Почесною грамотою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2012 р.), Подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2013 р.), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2014 р.), Подякою Державної судової адміністрації України (2015 р.), Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації (2016 р.), Грамотою Голови Харківської обласної ради, Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Подякою Міністерства  освіти і науки України (2019 р.), Грамотою Служби безпеки України (2020 р.). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013 р.).

Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.