uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Спеціальності і форми навчання

Провадження освітньої діяльності у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого здійснюється за спеціальностями: 081 «Право», 293 «Міжнародне право», 051 «Економіка»  за денною і заочною (у т.ч. з використання дистанційних методів) формами навчання.