uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Спеціальності і форми навчання

Провадження освітньої діяльності в Університеті здійснюється за галузями знань (спеціальностями):

🔶Галузь знань 08 Право, спеціальність 081 «Право», дистанційна (магістратура, Факультет юстиції);

🔶Галузь знань 08 Право, спеціальність 081 «Право», денна і заочна форма;

🔶Галузь знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», денна форма;

🔶Галузь знань 29 Міжнародні відносини, спеціальність 293 «Міжнародне право», денна і заочна форма,  .