uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

Голова комісії:

Ярошенко Олег Миколайович

проректор з навчально-методичної роботи,

професор кафедри трудового права

o.m.yaroshenko@nlu.edu.ua

Метою діяльності Комісії є припинення випадків булінгу (цькування) в Університеті; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних і психолого-педагогічних послуг та забезпеченні надання таких послуг.

До булінгу (цькування) в Університеті належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами Університету під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою ректора, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Випадки булінгу (цькування) між учасниками освітнього процесу можуть траплятися поза освітнім процесом в інших місцях, зокрема, на прилеглих до Університету територіях, у гуртожитках Університету, в мережі Інтернет тощо.

Невідкладне припинення небезпечного впливу під час випадку булінгу (цькування) є правом та обов’язком кожного учасника освітнього процесу.

У разі наявності відповідних ознак булінгу (цькування) студенти, батьки, науково-педагогічні або інші працівники Університету зобов’язані повідомити ректора Університету або інших суб’єктів реагування (проректора з навчально-методичної роботи, або Комісію з розгляду випадків булінгу (цькування), або Студентського омбудсмена).

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77

comm_bullying@nlu.edu.ua

(057) 704-92-29

Інформація комісії

Положення про політику запобігання і протидії булінгу в Університеті

Наказ про затвердження складу комісії

Подання і розгляд заяв про булінг

Порядок реагування на булінг

Склад комісії

План заходів для запобігання і протидії булінгу