uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Контрактна форма навчання в НЮУ: все, що ви хотіли знати.

Що таке контрактна форма навчання?

У  разі зарахування  на  навчання  за  рахунок  коштів  фізичних  або юридичних осіб (за контрактом) додатково укладається договір між Університетом та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Стипендіальне забезпечення таких осіб не здійснюється.

Які умови потрібно виконати, щоб вступити на контрактну форму навчання до НЮУ?

Для вступу на 1-й курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» необхідно мати щонайменше 120 балів (за результатами складання НМТ або сертифікатів ЗНО 2020-2021 років). Для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» конкурсний бал має бути не менше 100. Виконати інші умови згідно з Правил прийому з дотриманням визначених строків.

Яка вартість навчання на контракті?

Вартість навчання для здобуття  ступеня  бакалавра за спеціальністю 081 «Право», 293 «Міжнародне  право», 262 «Правоохоронна діяльність» для громадян України становить:

  • за денною формою навчання 31700 грн. за один навчальний рік;
  • за заочною формою навчання 20000 грн. за один навчальний рік.

Які є можливості оплати освітніх послуг?

Фізична або юридична особа з якою укладається договір може обрати наступні види оплати навчання:

  • Щорічна (за 1 рік), за наступні курси можливо посеместрово (базовий контракт).
  • У разі обрання щосеместрової або інших термінів оплати, зверніться до відбіркової комісії для узгодження цих умов.

Чи змінюється вартість протягом терміну навчання?

Вартість навчання в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого фіксується в договорі на момент його укладання на ввесь строк навчання. Зміна вартості контракту чи індексація не здійснюється протягом всього строку навчання. Зверніть увагу ця інформація стосується виключно нашого Університету. Порядок обрахунку в інших ЗВО регулюється ними самостійно.

На яких факультетах є контрактна форма навчання?

Підготовка фахівців за ступенем бакалавр за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на:

  • Факультеті прокуратури – денна форма навчання
  • Факультеті приватного права та підприємництва – денна форма навчання
  • Факультеті слідчої та детективної діяльності – денна і заочна форма навчання
  • Факультеті юстиції – денна і заочна форми навчання
  • Міжнародно-правовому факультеті – денна форма навчання
  • Факультеті адвокатури – денна форма навчання

Підготовка  фахівців  за  ступенем  бакалавр  за спеціальністю  293  «Міжнародне  право»  за  денною  і  заочною  формами  навчання здійснюється на міжнародно-правовому факультеті.

Підготовка  фахівців  за  ступенем  бакалавр  за спеціальністю  262  «Правоохоронна діяльність» за денною формою навчання здійснюється у Військово-юридичному інституті.

Чи можна подати документи на контракт до 31 липня?

У зв’язку із військовою агресією російської федерації, що створила певні труднощі для транспортного сполучення та доступу до інтернет ресурсів, вступники, які подали заяви на небюджетні (контрактні) конкурсні пропозиції, а також вступники 1-го курсу, які бажають навчатися за кошти фізичних/юридичних осіб, після надсилання заяви в кабінеті можуть надавати оригінали документів шляхом підтвердження місця вибору навчання в електронному кабінеті з використанням КЕП або особисто в університеті, підписанням договору про навчання та контракту (особисто в університеті або дистанційно) та надавши копії документів (особисто або дистанційно) на адреси розташування відбіркових комісій.

Якщо я вступив на контракт чи можу я в подальшому навчатися за кошти державного бюджету?

Переведення на місця, що фінансуються за рахунок державного замовлення відбувається в межах вступної кампанії (переведення на вакантні місця державного замовлення пільгових категорій) і в подальшому протягом навчання з урахуванням результатів складання екзаменаційних сесій.

Якщо в бакалавраті я навчався за кошти фізичних та юридичних осіб чи можу в магістратурі навчатися за кошти державного бюджету?

Джерела фінансування на різних ступенях вищої освіти не залежить одна від одної. Як правило, студенти що мали відмінні результати навчання в бакалавраті в результаті конкурсу в магістратуру вступають на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного замовлення.