uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
yu.g.barabash@nlu.edu.ua
(057) 757-73-94

Барабаш Юрій Григорович

Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Народився 28 червня 1980 року в м. Конотоп Сумської області.

У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого поступив до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Після цього працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України. З вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 р. – завідувач кафедри конституційного права України.

В 2009 р. захистив докторську дисертацію.

З вересня 2010 року –  проректор з навчальної роботи університету.

Автор понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), підручник «Конституційне право України» (2007, у співавтор.), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011, у співавтор.), а також публікації в міжнародних виданнях «Ukrainian Legal Doctrine Volume 2: Ukrainian Public Law Doctrine» (London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2016)  та «The EU in the 21st Century: Challenges and Opportunities for the European Integration Process» (Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020)  тощо.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного Суду  України», «Право України», «Публічне право».

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013), Почесною відзнакою Конституційного Суду України (2014), відзнакою МОН України «Відмінник освіти» (2014), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018). 

Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Голова Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

Заступник голови робочої групи з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Член Колегії Державної служби якості освіти України.

Член Робочої групи з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування Міністерства освіти і науки України.