uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Зала історії і сьогодення

Завідувач Зали історії і сьогодення

Білик Валерій Павлович

тел. (057) 704-93-01

hall_history@nlu.edu.ua

 

Сучасна «Зала історії і сьогодення Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» має свою чверть вікову історію створення, яка розпочалася ще у лютому 1996 року.

У грудні 2016 року розпочалася робота зі створення нової сучасної Зали,  яку планувалося розташувати вже не в головному корпусі Університету, а в сучасному приміщенні наукової бібліотеки Університету.

Для виконання робіт із створення сучасної «Зали історії і сьогодення університету» було створено комісію у складі: голова комісії – В.Я.Тацій – ректор університету, заступник голови комісії Ю.П.Битяк  – перший проректор. До членів комісії увійшли:  А.П. Гетьман  – проректор з наукової роботи, В.В. Комаров – проректор з навчально-методичної роботи, Ю.Г. Барабаш  – проректор з навчальної роботи, І.К. Прищепа  – проректор з економіки та соціального розвитку, Н.П. Пасмор  – директор наукової бібліотеки, В.Д. Гончаренко  – завідувач кафедрою історії держави і права України та зарубіжних країн, В.В. Білик – завідувач лабораторією кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, О.І. Поклонська – завідувач лабораторією телевізійних навчально-виховних програм (ТЕЛЕЦЕНТР), О.М. Муравйова  – головний редактор редакційного відділу газети «VIVAT LEX», О.І. Семенец – фотограф.

Безпосередньою розробкою «Зали історії і сьогодення університету» в цілому та усіх експозицій займався Ю.О. Тітінюк -художник Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова.    Значну методологічну допомогу у створенні Зали надавала заступник директора  з наукової роботи Харківського історичного музею імені Сумцова М.Ф – О.М Сошнікова.

«Зала історії і сьогодення університету» складається з двох основних частин – перша – історична, яка охоплює період з 1804 по 1991 роки. У цій експозиції представлено документи, фотоматеріали та предмети, які висвітлюють основні етапи зародження, становлення та розвитку юридичної освіти у нашому вищому учбовому закладі.

Друга частина «Зали» сучасний період охоплює період з 1991 рік й сьогодення. У цій експозиції висвітлено усі напрямки діяльності університету у галузі юридичної освіти та науки, культури, спорту та створення умов для всебічного розвитку студентів та викладачів.

 23 жовтня 2018 року відбулося святкове відкриття «Зала історії і сьогодення університету».

Зала історії і сьогодення університету

м. Харків, вул. Пушкінська, 84-а, 1-й поверх

тел. (057) 704-93-01