uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Зала історії та розвитку університету

Завідувач Зали історії та розвитку Університету

Білик Валерій Павлович

тел. (057) 704-93-01

hall_history@nlu.edu.ua

 

Сучасна «Зала історії та розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» має свою чверть вікову історію створення, яка розпочалася ще у лютому 1996 року.

У грудні 2016 року розпочалася робота зі створення нової сучасної Зали,  яку планувалося розташувати вже не в головному корпусі Університету, а в сучасному приміщенні наукової бібліотеки Університету.

Для виконання робіт із створення сучасної «Зали історії та розвитку університету» було створено комісію у складі: голова комісії – В. Я. Тацій – ректор університету, заступник голови комісії Ю. П. Битяк  – перший проректор. До членів комісії увійшли:  А.П. Гетьман  – проректор з наукової роботи, В.В. Комаров – проректор з навчально-методичної роботи, Ю.Г. Барабаш  – проректор з навчальної роботи, І.К. Прищепа  – проректор з економіки та соціального розвитку, Н. П. Пасмор  – директор наукової бібліотеки, В.Д. Гончаренко  – завідувач кафедрою історії держави і права України та зарубіжних країн, В.В. Білик – завідувач лабораторією кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, О. І. Поклонська – завідувач лабораторією телевізійних навчально-виховних програм (ТЕЛЕЦЕНТР), О.М. Муравйова  – головний редактор редакційного відділу газети «VIVAT LEX», О. І. Семенец – фотограф.

Безпосередньою розробкою «Зали історії та розвитку університету» в цілому та усіх експозицій займався Ю. О. Тітінюк -художник Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова.    Значну методологічну допомогу у створенні Зали надавала заступник директора  з наукової роботи Харківського історичного музею імені Сумцова М.Ф – О.М Сошнікова.

«Зала історії і розвитку університету» складається з двох основних частин – перша – історична, яка охоплює період з 1804 по 1991 роки. У цій експозиції представлено документи, фотоматеріали та предмети, які висвітлюють основні етапи зародження, становлення та розвитку юридичної освіти у нашому вищому учбовому закладі.

Друга частина «Зали» сучасний період охоплює період з 1991 рік й сьогодення. У цій експозиції висвітлено усі напрямки діяльності університету у галузі юридичної освіти та науки, культури, спорту та створення умов для всебічного розвитку студентів та викладачів.

 23 жовтня 2018 року відбулося святкове відкриття «Зала історії та розвитку університету».

Зала історії та розвитку Університету

м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 84-а, 1-й поверх

тел. (057) 704-93-01