uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
m.p.kucheryavenko@nlu.edu.ua
(057) 757-77-11

Кучерявенко Микола Петрович

Перший проректор

академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Народився 18 травня 1959 р. в м. Харкові.

Закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені А. М. Горького в 1981 р. та Українську державну юридичну академію (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) в 1995 р.

У 1981–1983 рр. – асистент кафедри політичної економії Харківського юридичного інституту; 1983–1986 рр. – аспірант Харківського державного університету імені А. М. Горького; 1986–1990 рр. – асистент, а 1990–1991 рр. – доцент кафедри політичної економії Української державної юридичної академії; 1991–2001 рр. – доцент, професор кафедри правових основ підприємництва та фінансового права; з серпня 2001 р. й по теперішній час – завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1991 по 1996 рр. поєднував викладацьку роботу з посадою заступника декана факультету юстиції цього навчального закладу. З березня 2016 р. по 26 березня 2021 р. – перший віце-президент Національної академії правових наук України.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У 1990 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2002 р. – професора. У 2006 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України), а в 2010 р. – дійсним членом (академіком) НАПрН України.

Опублікував понад 250 наукових праць (понад 150 статей і близько 100 монографій, підручників і навчальних посібників).

Входив до складу багатьох робочих груп з розробки фінансових законів та проектів Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України. Працював у складі спеціалізованих вчених рад Д.64.086.03 та Д. 64.086.01 при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, є членом науково-консультативної ради Верховного Суду, громадської колегії Міністерства фінансів України, Громадської ради комітету Верховної Ради України з податкової та митної політики, науково-консультативної ради Державної податкової служби України, а також членом редколегій 7 фахових наукових видань України.

Плідно поєднує викладацьку й наукову роботу з науково-дослідною. Тривалий час працював заступником директора Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь), очолював лабораторію з дослідження проблем публічних фінансів Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (м. Харків).

У 2000 р. разом із співавторами (Л. К. Воронова та П. С. Пацурківський) удостоєний Другої премії у ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання 1999–2000 років, який проводила Спілка юристів України в номінації «Юридичні підручники» за роботу «Фінансове право». У 2002 р. нагороджений Почесною грамотою Спілки юристів України; у 2004 р. – переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін»; у 2004 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2009 р. – «Почесний працівник Державної податкової служби України». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства» (2012 р.), Почесний професор Запорозького національного університету (2015 р.), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2019 р.).