uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Доступ до публічної інформації

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 р. № 547.

Надання публічної інформації Університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

– від фізичної особи (зразок);

– від юридичної особи (зразок);

– від об’єднань громадян (зразок);

– форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:
61024, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (057)757-72-93;

електронна пошта: kancel@nlu.edu.ua


Звертаємо увагу, що  згідно зі ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наказом ректора №81 від 23.02.2024 р. передбачено необхідність оплати вартості копіювання запитуваної інформації, якщо її обсяг перевищує 10 сторінок.

Рішення, дії чи бездіяльність співробітників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені до ректора університету, Міністерства освіти і науки України або суду відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».