uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого > Університет > Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році започатковує підготовку фахівців з вищою освітою в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Підготовка проводиться за схемою «курсант» (за державним замовленням) та «студент» (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за денною формою здобуття освіти.

На навчання в статусі «курсант» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання. Порядок вступу на бюджетну форму навчання в статусі «студента» регламентується Правилами прийому на навчання до Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році.

На навчання в статусі «студент» (контрактна форма навчання) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту за результатами розгляду мотиваційних листів.

На навчання в статусі «студент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за будь-якою спеціальністю, за результатами розгляду мотиваційних листів.

Під час навчання курсанти Інституту знаходяться на повному державному забезпеченні:

  • Безкоштовне проживанням у комфортних умовах;
  • Харчування, отримання відповідного речового, медичного та інших видів забезпечення;
  • Грошове забезпечення кожного курсанта Інституту (від 600 грн. на місяць).

Випускники Інституту можуть обіймати посади в структурах сектору безпеки і оборони України, правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності (Національній поліції, Службі безпеки України, військовій службі правопорядку у Збройних Силах України) та інших органах виконавчої влади.

 Особам які навчались в статусі «курсант» присвоюється військове звання «лейтенант».