uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Університет > Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році розпочав підготовку фахівців з вищою освітою в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Підготовка проводиться за схемою «курсант» (за державним замовленням) та «студент» (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за денною формою здобуття освіти.

На навчання в статусі «курсант» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання. Порядок вступу на бюджетну форму навчання в статусі «студента» регламентується Правилами прийому на навчання до Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2023році.

На навчання в статусі «студент» (контрактна форма навчання) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту за результатами національного мультипредметного тесту 2022-2023 років, або ЗНО 2020-2021 років з української мови та літератури, історії України, іноземної мови або математики.

На навчання в статусі «студент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за будь-якою спеціальністю, за результатами Єдиного вступного іспиту (іноземна мова та ТЗНК) та фахового вступного іспиту зі спеціальності «Правоохоронна діяльність».

Під час навчання курсанти Інституту знаходяться на повному державному забезпеченні:

  • Безкоштовне проживанням у комфортних умовах;
  • Харчування, отримання відповідного речового, медичного та інших видів забезпечення;
  • Грошове забезпечення кожного курсанта Інституту (від 600 грн. на місяць).

Випускники Інституту можуть обіймати посади в структурах сектору безпеки і оборони України, правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності (Національній поліції, Службі безпеки України, військовій службі правопорядку у Збройних Силах України) та інших органах виконавчої влади.

 Особам які навчались в статусі «курсант» присвоюється військове звання «лейтенант»

 

Останні новини

У межах проєкту «NLU together forever» у Києві за підтримки Українсько-данського молодіжного дому та платформи університетського курсу для магістрів «Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві» було проведено зустріч студентів із викладачкою Університету – Юлією Таволжанською.
01.03.2024By
На факультеті слідчої та детективної діяльності Університету працівником Державного бюро розслідувань проведено вебінар на тему «Особливості діяльності ДБР щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості»
01.03.2024By
Запрошуємо вступників та їх батьків переглянути запис Дня відкритих дверей на Факультеті адвокатури
01.03.2024By
Запрошуємо вступників та їх батьків переглянути запис Дня відкритих дверей на Факультеті міжнародного та європейського права
01.03.2024By
Тетяна Слінько увійшла до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України
01.03.2024By