uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

International partners

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого активно розвиває міжнародні відносини в рамках двосторонніх, багатосторонніх угод та довгострокових міжнародних проєктів.

Партнерами Університету є понад 50 університетів з Великої Британії, Нідерландів, Чехії, Польщі, Білорусі, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції, Швеції та багатьох інших країн. За останні роки значно розширилась міжнародна діяльність університету.

Університет є членом Європейської асоціації університетів (повне індивідуальне членство) та Європейської асоціації юридичних факультетів, Європейської організації публічного права, плідно співпрацює з Міжнародною асоціацією університетів. Університет приєднався до Ініціативи Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй «Взаємодія з академічними спільнотами» (United Nations Academic Impact – UNAI) – міжнародної мережі, що об’єднує понад 1000 університетів із 120 країн світу. Студенти Університету є членами Європейської та Міжнародної асоціацій студентів-юристів (ELSA та ILSA)

Університет взяв участь у шести спільних європейських проєктах за програмою Темпус та в чотирьох проєктах за програмою Еразмус+, у рамках яких стажування закордоном пройшли більше 200 викладачів і студентів, а в Університет за обміном досвідом приїздили близько 100 колег із західних університетів. Крім того, науковці Університету беруть участь в Європейсько-українському енергетичному перехідному хабі (EUETH).

В Університеті реалізуються спільні магістерські програми «Міжнародне право» і «Європейське та міжнародне підприємницьке право», що викладаються англійською мовою та дають можливість випускникам за два роки навчання отримати дипломи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Університету Миколаса Ромеріса (Литва) та Університету Савой Монблан (Франція).

Університет усіляко сприяє академічній мобільності студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу на підставі договорів з іноземними навчальними закладами, затверджено Положення про порядок реалізації права студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність.
Студенти Університету беруть активну участь у міжнародних змаганнях з права та посідають призові місця у найвідоміших конкурсах з міжнародного права, зокрема, Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition та Telders International Law Moot Court Competition.