uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Ліга студентів

Голова Ліги студентів:

 

Єлизавета Шаркова

ye.a.sharkova@nlu.edu.ua

Instagram

Ліга студентів –   структурний підрозділ Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ми здійснюємо свою діяльність шляхом проведення правових семінарів, конференцій, шкіл, круглих столів, юридичних змагань та інших заходів культурно-масового, спортивного та наукового характеру; збирання, обмін та розповсюдження інформації юридичного характеру, налагодження міжнародних зв’язків та здійснення інших видів діяльності.

Ліга Студентів діє на засадах верховенства права, законності, професійності, аполітичності, єдності в діяльності з Асоціацією, самоврядності, рівності членів, добровільності, активності, гласності.

Нашою метою діяльності є об’єднання студентів Університету для  сприяння їхньому професійному зростанню та розвитку в усіх сферах.

Ліга Студентів – це:

  • Об’єднання студентів Університету та виховування в них патріотизму до ЗВО
  • Сприяння реалізації освітньо-правових реформ в Україні
  • Збори, семінари, конференції, правничі школи, юридичні конкурси, змагання та інші заходи, присвячені питанням національного, міжнародного права та права ЄС локального, регіонального та всеукраїнського рівня
  • Проведення зустріч з провідними юристами
  • Розвиток міжнародних відносини зі студентами-правниками та правничими організаціями інших країн
  • Організація наукових, культурних та інших заходів
  • Поширення ідеї здорового способу життя серед студентів Університету

Інформація Ліги студентів

Статут Ліги студентів

Склад Ліги студентів