uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Програми вступних випробувань

Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови 

Програма індивідуальної усної співбесіди з історії України 

Програма індивідуальної усної співбесіди з математики

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови  (спеціальність 051 “Економіка”, вступ на 1-й курс магістратури) 

Програма вступного іспиту для іноземців «Теорія держави і права» (для вступу на 3-й курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» у 2022 році)

Програма фахового іспиту «Основи правознавства» (для вступу на 2-й курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», 293 «Міжнародне право» на основі здобутої раніше вищої освіти або навчання не менше року за іншою спеціальністю у 2022 році)

Програма фахового іспиту «Основи економіки» (для вступу на 2-й курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» на основі здобутої раніше вищої освіти або навчання не менше року за іншою спеціальністю у 2022 році)

Програма фахового іспиту з «Економіки та економічної політики» (для вступу на 1-й курс другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» на основі освітнього ступеня бакалавра у 2022)

Програма вступного іспиту для іноземців «Всесвітня історія» (для вступу на 1-й та 2-й курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» у 2022 році)

Критерії оцінювання (індивідуальної усної співбесіди, фахових іспитів і вступного іспиту для іноземців при вступі до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році)

Регламент проведення (індивідуальної усної співбесіди, фахових іспитів і вступного іспиту для іноземців при вступі до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2022 році)