uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Навчально-методичний відділ

Начальник відділу:

Клімова Галина Павлівна

Професорка
g.p.klimova@nlu.edu.ua

Докторка філософських наук, професорка

Детальніше
Навчально-методичний відділ

вул. Григорія Сковороди, 77, каб. 245-п, м. Харків, 61024

(057) 757-73-18

Методист відділу:

Яригіна Єлизавета Петрівна

Асистентка
ye.p.yarygina@nlu.edu.ua

Кандидатка юридичних наук

Детальніше

У зв’язку зі значним зростанням об’єму та складності роботи з організаційного забезпечення та координації науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету, з необхідністю розробки освітніх програм згідно з вимогами Болонського процесу, впровадження інновацій у процедури ліцензування та акредитації освітньої діяльності, проведення аналітичної і методичної роботи по здійсненню моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти університету. Наказом ректора № 252 від 29 листопада 2016 року було створено навчально-методичний відділ. Очолює відділ д.ф.н., професор Клімова Галина Павлівна, провідний методист відділу – к.ю.н. Яригіна Єлизавета Петрівна.

Відділ є структурним підрозділом Університету, підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи. Відділ керується у своїй діяльності Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, рішеннями вченої та науково-методичної ради Університету .

Основними задачами відділу є організаційне забезпечення та координація науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету. Навчально-методичний відділ розробляє проекти нормативно-методичних документів щодо діяльності Університету; розробляє річний план науково-методичної роботи Університету; здійснює та контролює розробку освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та інших методичних стандартів, основної навчально-методичної документації; проводить аналітичну роботу та здійснює контроль з моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти; контролює підготовку матеріалів для ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм вищої освіти; здійснює контроль за організаційним забезпеченням діяльності науково-методичної ради Університету; здійснює контроль за організацією тематичного фонду контрольних робіт, рефератів, індивідуальних завдань, курсових та магістерських робіт, передбачених навчальним планом; контролює узагальнювання інноваційних методик вищої освіти, адмініструє репозитарій навчально-методичних комплексів, інших методичних матеріалів; контролює розробку форм документації для внутрішнього використання з метою вдосконалення навчально-методичної роботи; здійснює контроль за вивченням національного та міжнародного досвіду до розробки програм освітньої діяльності в галузі вищої освіти тощо.

Інформація навчально-методичного відділу

Матеріали