uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
ye.p.yarygina@nlu.edu.ua

Яригіна Єлизавета Петрівна

Асистентка, кандидатка юридичних наукКафедра трудового права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Соціальне забезпечення сімей з дітьми як елемент соціального захисту населення

Публікації

Монографії

Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель» (монографія, 2016)

«Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис» (монографія у співавт., 2017)

 

Фахові видання, підручники

«Сучасні світові тенденції розвитку соціального захисту населення» (2017),

«Правовий аспект здійснення державою соціальної політики у сфері соціального забезпечення» (2016)

«Право соціального забезпечення» (підручник, у співавт., 2018)

Енциклопедія трудового права (у співавт.) (2019)

Енциклопедія права соціального забезпечення (у співавт.) (2020)

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Соціальний захист сімей з дітьми, соціальне забезпечення, правове забезпечення соціальної безпеки