uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра трудового права

Середа Олена Григорівна

Завідувачка кафедри
o.g.sereda@nlu.edu.ua

Докторка юридичних наук, доцентка

Детальніше

З часів існування Імператорського Харківського університету трудове право входило до складу учбової дисципліни поліцейського (адміністративного) права, оскільки було пов’язано із забезпеченням зайнятості, керівництвом підприємствами та регулюванням колективної праці.

Найбільш видатними науковцями того часу були професори К. К. Гаттенбергер та О. А. Раєвський. Доктор політичної економіки, професор поліцейського права К. К. Гаттенбергер займався вивченням кооперації та спілок робітників, мав у журналі „Русская мысль” наукові публікації: „Результаты кооперативного движения” та „Страхование рабочих”, здійснював рецензування наукових праць. Під його науковим керівництвом у 1880 році Ф. К. Горб-Ромашкевич захистив кандидатську дисертацію “Законодательство о работе женщин и детей”, яка отримала срібну медаль. Згідно з поданням проф. К. К. Гаттенбергера 1881 року Ф. К. Горб-Ромашкевич був обраний позаштатним стипендіатом по кафедрі поліцейського права.

Виконувач обов’язків екстраординарного професора по кафедрі поліцейського права О. А. Раєвський читав студентам курс поліцейського права, а у 1910 році видав роботу під назвою „Трудовая помощь как задача государственного управления”. По кафедрі політичної економіки магістрант Анциферов читав пробні лекції на теми: “Система домашней промышленности” і “О заработной плате”.

З моменту утворення Харківського юридичного інституту навчальна дисципліна “Трудове право та право соціального забезпечення” вивчалась на кафедрі цивільного права та процесу. Читала лекції професор А. Є. Семенова, яка у 1923 р. опублікувала роботу “Очерки советского трудового права”.

З вересня 1954 року в інституті почала працювати кафедра трудового, колгоспного і земельного права. У вересні 1969 року було утворено кафедру трудового права як самостійну структурну одиницю Університету.

З моменту утворення кафедри її очолювали:

доктор юридичних наук, професор Мирон Йосипович Бару (вересень 1954 року — січень 1964 року);

доктор юридичних наук, професор Юліан Олександрович Вовк (січень 1964 року — вересень 1968 року);

доктор юридичних наук, професор Олександр Іванович Процевський (вересень 1968 року — листопад 1986 року);

кандидат юридичних наук, професор Павло Іванович Жигалкін (листопад 1986 року — лютий 2002 року);

кандидат юридичних наук, професор Володимир Володимирович Жернаков (лютий 2002 року-червень 2018 року).

З липня 2018 року по липень 2022 кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Олег Миколайович Ярошенко.

Сьогодні обов’язки завідувача кафедри виконує докторка юридичних наук доцентка Олена Григорівна Середа.

У різні часи на кафедрі працювали такі учені, як: доктор юридичних наук, професор Венедіктов Валентин Семенович, кандидат юридичних наук, професор Барабаш Олександр Тихонович, кандидат юридичних наук, доцент Гончарова Галина Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент Гоц Василь Якович, кандидат юридичних наук, доцент Бущенко Петро Аркадіойвич, кандидат юридичних наук, доцент Субботін Євген Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент Неумивайченко Надія Миколаївна та ін.

61024  м. Харків, вул. Пушкінська, 77, каб. 100

тел.:  (057) 704-92-15

kaftrudprava@nlu.edu.ua

 

Інформація кафедри

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Наукові гуртки