uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 262 «Правоохоронна діяльність», 081 «Право», 293 «Міжнародне право» денної форми, 051 «Економіка» заочної форми

Етапи вступної кампанії на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» заочної форми

Етапи вступної кампанії на другий курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми при вступі на основі здобутого раніше бакалаврського або вищого ступеня (рівня) вищої освіти або здобувають освітній ступінь бакалавр не менше одного року за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (спеціальність 051 «Економіка», 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)

Етапи вступної кампанії на другий (спеціальність 051 «Економіка», 081 «Право», 293 «Міжнародне право») та третій курси (спеціальність 081 «Право») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Етапи вступної кампанії на перший курс другого (магістерського) рівня вищої освіти денної (спеціальність 051 «Економіка», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право») і заочної форми (спеціальність 051 «Економіка», 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)