uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі ПЗСО та НРК 5 за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»
денної форми

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі ПЗСО та НРК5 (заочна форма), а також НРК6, НРК7 (раніше здобутої вищої освіти (або здобування не менше одного року)) за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»
денної і заочної форми

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі НРК 6, НРК 7 за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»
денної, дистанційної і заочної форми