uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Проєкт Erasmus+ UNICITIES

Розкриття трансформаційного потенціалу українських університетів до кліматично нейтральних і сталих міст.

Коротка назва проєкту: UniCities

Спільний проєкт

Пріоритет – Вища освіта та суспільство

Тривалість проєкту: 01 лютого 2023 – 31 січня 2026 р.

Програма фінансування ЄС: ERASMUS2027, Key Action 2, CBHE

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 525 545.00 €

Цільова група: студенти магістерських програм

Отримувач гранту:  Королівський технологічний інститут, м. Стокгольм, Швеція (КТН)

Координатор: Ольга Кордас, директорка Viable Cities – Шведської національної стратегічної інноваційної програми для розумних і сталих міст; доцентка кафедри сталого розвитку міст KTH

Веб-сайт проєкту: http://unicities.org.ua

Партнерство:

 • Королівський технологічний інститут (KTH, Швеція)
 • Політехнічний університет Мадриду (UPM, Іспанія)
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ, Україна)
 • Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ, Україна)
 • Вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (МНТУ, Україна)
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮУ, Україна)
 • Благодійна організація Благодійний фонд CANactions (CANactions, Україна)
 • Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України (Асоціація міст України, Україна)
 • Громадська спілка «Асоціація інженерів стабільних енерготехнологій України» (АЕСЕТУ, Україна)
 • Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України (УГМІ, Україна)

Мета та завдання проєкту:

Проект UniCities покликаний розкрити трансформативний потенціал українських університетів як каталізаторів і прискорювачів системних змін у містах у напрямку сталості, стійкості та кліматичної нейтральності.

Проєкт базується на досвіді ефективних багатосторонніх ініціатив Viable Cities (KTH, Швеція) та citiES2030 (UPM, Мадридська політехніка, Іспанія) та досвіді партнерства чотирьох українських університетів, що охоплюють взаємодоповнюючі галузі освіти та досліджень (КПІ, Чернігівська політехніка, МНТУ та Національний юридичний університет Я. Мудрого), а також громадських партнерів (Асоціація міст України, ГО CANaction, Асоціація інженерів сталих енергетичних технологій України та інші), та Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (UHMI), що займається проблемами клімату й екології..

Проєкт UniCities реалізується за трьома основними напрямами трансформації:

 • освітні інновації, де нові міждисциплінарні та орієнтовані на виклики навчальні заходи сприятимуть розвитку культури спільної роботи з різних дисциплін в університетах-партнерах;
 • структурні інновації, де в чотирьох українських університетах будуть створені центри співпраці між університетами та містами як інноваційні посередники для багатосторонніх екосистем, що сприятимуть системним інноваціям, розподіленому навчанню та лідерству;
 • портфоліо спільних напрацювань у рамках багатосторонніх партнерств між українськими університетами та громадськими партнерами проєкту, спрямованих на пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до них.

У довгостроковій перспективі проєкт стане точкою відліку, надихне на нову співпрацю між університетами та містами в Україні та Європі, а також сприятиме дискусіям у глобальному секторі вищої освіти щодо трансформаційної ролі університетів у переході до кліматично нейтральних та сталих міст.

Загальні цілі проєкту:

 • Посилити міжнародну співпрацю між університетами з України, Іспанії та Швеції;
 • Створити відкриту мережу для міжінституційної співпраці для розповсюдження передового досвіду та масштабування за межами консорціуму;
 • Створити джерело передового досвіду, надихнути на нову співпрацю між університетами та містами та стимулювати дискусії в глобальному секторі вищої освіти щодо трансформативної ролі університетів у розбудові кліматично нейтральних та сталих міст;
 • Підвищити потенціал партнерів UniCities у системних інноваціях, необхідних для вирішення складних суспільних проблем, включаючи зміну клімату, погіршення екологічної ситуації, сегрегацію та нерівність;
 • Запровадити міждисциплінарні курси та навчальні заходи, орієнтовані на вирішення проблем сталого розвитку для сприяння поглибленому навчанню і розширенню можливостей студентів та зацікавлених сторін як агентів змін у суспільстві;
 • Допомогти університетам та їх партнерам у містах у створенні можливостей співпраці для прискорення розбудови кліматично нейтральних та сталих міст;
 • Забезпечити студентів різних магістерських програм розумінням та навичками використання ключових концепцій, теорій та методів області «розумних міст» з цифровізацією як важливим фактором сталого розвитку міст;
 • Сприяти спільним зусиллям дослідників, студентів, представників міст, компаній та громадянського суспільства щодо розбудови кліматично нейтральних та сталих міст;
 • Створити центри співпраці між університетами та містами в чотирьох українських університетах, щоб сприяти розбудові кліматично нейтральних та сталих міст через інноваційні продукти, процеси та послуги;
 • Створити та провести тестування інноваційних структур для підтримки нових екосистем із багатьма зацікавленими сторонами в чотирьох українських університетах для сприяння дослідженням та інноваціям щодо розбудови кліматично нейтральних та сталих міст;
 • Ініціювати та сприяти інклюзивному процесу творчої співпраці серед науково-педагогічного персоналу, студентів та зацікавлених сторін міста для розробки та підтримки центрів співпраці між університетами та містами в чотирьох українських університетах для відповіді на виклики та потреби суспільства.

Загалом проект UNICITIES спрямований на реалізацію 6 основних робочих пакетів:

 • Управління проектами та забезпечення якості,
 • Розвиток потенціалу,
 • Проектування та запуск центрів співпраці між університетами та містами,
 • Пілотування співпраці між університетами та містами,
 • Навчання, орієнтоване на виклики, і залучення студентів,
 • Розповсюдження та комунікація

21 липня 2023 року в Секретаріаті Кабінету Міністрів України була підписана реєстраційна картка проекту № 5237.

З цієї дати проєкт вважається зареєстрованим як міжнародна технічна допомога на території України і діяльність, яка проводиться в рамках проєкту в Україні, підпадає під законодавство про міжнародну технічну допомогу, і проєкт визнається державою.