uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Вступникам до магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 2023 року

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Вступникам > Вступникам до магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 2023 року

🔷Реєстрація осіб  для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, розпочинається 8 травня і завершується 31 травня.

🔷У 2023 році для вступу в магістратуру Університету для навчання за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право» зараховуються результати ЄВІ та ЄФВВ 2023 року; за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – результати ЄВІ 2023 року та фахового вступного випробування «Правоохоронна діяльність»

🔷Реєстрація вступників здійснюється відбірковими комісіями факультетів як в очному режимі, так і дистанційно.

🔷Очна реєстрація вступників відбувається за місцем розташування деканатів факультетів Університету щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00.

🔷У разі дистанційної реєстрації протягом окресленого терміну вступник надсилає на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка завантажити; 
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в заяві-анкеті:

 для громадян України – одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія;

 для іноземців, осіб без громадянства – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до заяви-анкети;

  • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), зазначений в заяві-анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
  • документа, що підтверджує причину невнесення до заяви-анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП, – паспорта громадянина України, у якому поставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України, – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до заяви-анкети);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до ЄДЕБО (як правило, це випускники баклаврату військових закладів освіти/військових навчальних підрозділів);
  • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-З/о, затвердженою наказом № 1027/900 (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них).

В результаті реєстрації формується екзаменаційний лист вступника, що є документом, який надає право брати участь у ЄВІ та ЄФВВ.

🔷В 2023 році для участі в тестуванні використовується виключно оригінал екзаменаційного листка, який вступник отримує безпосередньо у відбірковій комісії або засобами поштового зв’язку. Екзаменаційний лист видається особисто вступнику, який має його забрати не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань;

🔷Надсилання поштовим зв’язком відбувається протягом 3-х робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до відбіркової комісії для отримання відповідних роз’яснень.

🔷Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки надсилаються вступнику на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до відбіркової комісії для з’ясування ситуації.

🔷Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

🔷Відбіркова комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації або надання в процесі дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) неможливості створення вступнику для проходження вступних випробувань особливих(ої) (спеціальних(ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-З/о, через відсутність організаційно-технологічних можливостей відповідно до рішення регламентної комісії.

🔷Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

🔷Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до відбіркової комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його аннулювання.

🔷Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

Електронні адреси відбіркових комісій факультетів Університету, що проводять реєстрацію:

➡️Факультет прокуратури: ipku@nlu.edu.ua;

➡️Факультет приватного права та підприємництва: fgosp@nlu.edu.ua;

➡️Факультет слідчої та детективної діяльності: investcrim@nlu.edu.ua;

➡️Факультет юстиції: just@nlu.edu.ua;

➡️Міжнародно-правовий факультет: faculty7@nlu.edu.ua;

➡️Факультет адвокатури: fadv@nlu.edu.ua;

Перелік міст та країн в яких є можливим складання ЄВІ та ЄФВВ у 2023 році завантажити