0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

V Всеукраїнська науково-практична iнтернет-конференція «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції»

23 Лютого @ 08:00 - 17:00
Завантаження Події

Шановні колеги! Кафедра іноземних мов запрошує вас до участі у V Всеукраїнській науково-практичній iнтернет-конференції «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції», яка відбудеться 23 лютого 2023 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Напрями роботи конференції:

  • Сучасні підходи та інноваційні технології у викладанні іноземних мов.
  • Лінгвістичні студії у ХХІ столітті: проблеми та перспективи.
  • Викладання іноземних мов професійного спрямування в умовах академічної мобільності.
  • Роль мовної освіти у розвитку навичок міжособистісної та міжкультурної комунікації.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Участь у конференції безкоштовна. За її результатами буде видано електронний збірник матеріалів, який буде розміщено на сайті університету та розіслано електронною поштою.

Для участі у конференції необхідно до 20 лютого 2023 р.:

Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • Друкований текст 2 − 6 сторінок у редакторі WORD, формат аркуша А-4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 0,7, поля: всі 20 мм, вирівнювання по ширині.
  • У правому кутку першого рядка − ініціали автора, прізвище, другий рядок − назва установи − шрифт TimesNewRoman, кегль 14 курсив.
  • Третій рядок (по центру великими літерами) − назва доповіді − шрифт TimesNewRoman, кегль 14 жирний.
  • Література: по лівому краю сторінки, шрифт TimesNewRoman, 12, курсив, згідно з ДСТУ 8302:2015; у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому − номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Контакти: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кафедра іноземних мов, ауд. 68; відповідальні: Зелінська О. І., Романцова Я. В. (0632431748).

Інформаційний лист та зразок оформлення тез доповідей

Оргкомітет залишає право відхилити матеріали, які не відповідають вимогам. Матеріали друкуються за авторською редакцією.

Деталі

Дата:
23 Лютого
Час:
08:00 - 17:00
Подія Категорія: