uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн за підтримки наукової бібліотеки Університету провели творчу зустріч студентів 1 курсу факультету прокуратури з викладачами кафедри права Європейського Союзу Олесею Трагнюк і Іваном Яковюком

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Університет > Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн за підтримки наукової бібліотеки Університету провели творчу зустріч студентів 1 курсу факультету прокуратури з викладачами кафедри права Європейського Союзу Олесею Трагнюк і Іваном Яковюком

28 березня 2024р. кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн за підтримки наукової бібліотеки Університету провели творчу зустріч студентів 1 курсу факультету прокуратури з викладачами кафедри права Європейського Союзу Олесею Трагнюк і Іваном Яковюком.

Тема зустрічі “Інтеграція Європи від стародавніх часів до сьогодення”. Під час зустрічі Іван Яковюк презентував колективну монографію “Історія європейської інтеграції- від Римської імперії до Європейського Союзу”.

На початку зустрічі Олеся Трагнюк окреслила основні напрями та перспективи інтеграційної політики України. Тематика студентських доповідей була присвячена історико-правовим аспектам європейської інтеграції України з часів Давньої Русі і до сьогодення.

Також були обговорені питання щодо інтеграції Європи часів Римської імперії, Середніх віків, Нового часу, тощо. Ця творча зустріч надала змогу студентам поглибити і розширити світоглядну картину інтеграції Європи, від найдавніших часів і до сьогодення, а також євроінтеграційні перспективи України.