uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
o.s.marchenko@nlu.edu.ua

Марченко Ольга Сергіївна

Професорка, докторка економічних наук, професоркаКафедра економічної теорії

Теми кандидатської і докторської дисертацій

 

Консалтингові ресурси та їх використання у інноваційних системах національної економіки

Публікації

Монографії

 1. Марченко О. С. Ринок послуг юридичного консалтингу в умовах інноваційного розвитку національної економіки. Монографія. Харків: Кортес-2001, 2007. 132 с
 2. Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз. Монографія. Харків: Право, 2008.  280 с.
 3. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування. Монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.
 4. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз. Монографія /за ред. Л. С. Шевченко.  Харків: Право, 2010. 448 с.
 5. Марченко О. С., Ярмак О. В. Національна інноваційна система як інтегратор знань. Монографія. Харків: Изд. Дом «Инжек», 2012. 250 с.
 6. Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу. Монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. 275 с. Рук.  депоновано в ДНТБ України: ДР № 12-Ук2012 від 23.04.2012 р.
 7. Марченко О. С. Управління знаннями в юридичній діяльності: науково-методичні матеріали. Рук. депоновано в ДНТБ України: ДР № 44- Ук 2013 від 26.11.2013. Реферат наукової роботи опублікований в РЖ «Депоновані наукові роботи». 2013. №1-2.
 8. Безпека людського розвитку в правовій соціальній державі. Монографія  / за ред. Л. С. Шевченко. Рук. депоновано в ДНТБ України: ДР № 43- Ук 2013 від 24.09.2013. Реферат наукової роботи опублікований в РЖ «Депоновані наукові роботи». 2013. №1-2.
 9. Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. Харків: Право, 2014. 204 с.
 10. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу. Монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2014. 404 с. 
 11. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці. Монографія. Харків, 2016. 243 с.
 12. Марченко О. С. Сучасні підходи до управління юридичним консалтингом в умовах нової економіки масової співпраці. Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne. Monograph. Opole.  2017. С. 184-190.
 13. Марченко О. С. Право на професійну правничу допомогу в системі чинників розбудови правової економіки в Україні. Правова економіка: науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови. Монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків, 2017. 271 с. Депоновано в ДНТБ України (свідоцтво про депонування № 65н-РІД/Ук-2017 від 17.10.2017 р.).
 14. Марченко О. С. Стратегії управління юридичним бізнесом у контексті інтегрованого підходу. Nowoczesne zarządzanie: ekonomia і administracja. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. Pp. 75-82.
 15. Марченко О. С. Консультативний менеджмент як сучасний напрям управління підприємством. Modern Technologies in Economy and Management. Monograph. Opole. 2019.

Scopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Марченко О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 29-36.
 2. Marchenko O.S., Yarmak O. B. Networks of value creation and pricing consulting services: theoretical frameworks and models. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 17-24.
 3. Бодня Е. И., Марченко О. С. Шевченко Л. С. Бодня И. П., Кадельник Л. О. Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги при предоставлении медицинской помощи. Georgian medical news. 2018. № 11 (284). С. 136-140.
 4. Olga Marchenko, Nataliia Maryniv, Olga Yarmak Innovation as a factor of the socio-economic efficiency of tax consulting. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 No. 4 (September). P. 238-243. 
 5. Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of management of motivation of personnel. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2019. №30 (3). С. 186-195.
 6. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Велиева Т. А., Бодня И. П., Навет Т. И. Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза терапевтическим и хирургическим методами (методология «step-down»). Ggeorgian medical news. 2019. No 5 (290) Рр. 108-115.
 7. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Скорик Л. И., Бодня И. П. Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности). Georgian medical news. 2019. № 10 (295). С. 164-171.
 8. У виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus:
 9. Марченко О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 29-36.
 10. Marchenko O.S., Yarmak O. B. Networks of value creation and pricing consulting services: theoretical frameworks and models. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 17-24.

Фахові видання

 1. Марченко О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 9-36.
 2. Марченко О. С. Консалтинг як складова нематеріальної економіки Економічна теорія та право: збірник наукових праць Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 1(20). С. 65-76.
 3. Марченко О. С., Федулова Л. І. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія та право: збірник наукових праць Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 2(21). С. 21-33.
 4. Марченко О. С. Інституціоналізація нової економіки масової співпраці: проблеми та зарубіжний досвід. Економічна теорія та право: збірник наукових праць Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 3(22). С. 55-66.
 5. Марченко О. С. Ярмак О. В. Networks of value creation and pricing consulting services: theoretical frameworks and models. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 17-24.
 6. Марченко О. С. Інституціоналізація нової економіки масової співпраці: проблеми та зарубіжний досвід. Економічна теорія та право: збірник наукових праць Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 3(22). С. 55-66.
 7. Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. № 2(25).
 8. Марченко О. С., Ярмак О. В. Інвестиційний ефект як складова якості та чинник конкурентоспроможності інтелектуальних послуг. Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный выпуск. Варна, 2016.  С.646-650.
 9. Марченко О. С., Пронкіна Л. І. Інтелектуальний ефект масштабу та якість як характеристики консалтингового юридичного циклу. Економічна теорія та право. 2016. № 3(26). С.83-92.
 10. Марченко О. С. Юридичний консалтинг в системі правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. № 4(27). С. 67-77.
 11. Марченко О. С., Ярмак О. В. Dysfunction of the legal services business in Ukraine: the contents, consequences, overcoming. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. С. 53-62.
 12. Марченко О. С. Юридичні практики «рro bono»: зміст та чинники розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2017. № 2 (29). С. 50-60.
 13. Марченко О. С. Менеджмент знань в системі підготовки та практичної діяльності правознавців (огляд результатів наукової дискусії в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право». Економічна теорія та право. 2017.  № 3. С.186-196.
 14. Марченко О. С. Legal support in the legal consulting system: meanings and forms. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 83-93.
 15. Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 91-107.
 16. Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. № 3 (34). С. 91-107.
 17. Бодня Е. И., Марченко О. С. Шевченко Л. С. Бодня И. П., Кадельник Л. О. Итеративный подход к ценообразованию на лабораторные услуги при предоставлении медицинской помощи. Georgian medical news. 2018. № 11 (284). С. 136-140.
 18. Olga Marchenko, Nataliia Maryniv, Olga Yarmak Innovation as a factor of the socio-economic efficiency of tax consulting. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 No. 4 (September). P. 238-243. 
 19. Марченко О. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку експертно-аналітичного середовища в Україні. Економічна теорія та право. 2019. № 1 (36). С. 57-73.
 20. Шевченко Л. С., Марченко О. С., Вовк І. А. Майбутнє професії «економіст»: наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право». Економічна теорія та право. 2019. № 1 (36). С. 159- 177.
 21. Марченко О. С. Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в Україні. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 67-89.
 22. Марченко О. С., Селіванова І. А. Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 156-172.
 23. Бодня К. І., Бодня І. П., Марченко О. С. Медико-економічний аналіз як інноваційний напрям розвитку сучасної науки. Круглий стіл у редакції журналу «Економічна теорія та право» за результатами спільних досліджень науковців кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України та кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 12 листопада 2019 року. Економічна теорія та право. 2019. № 4 (39). С. 131-142.
 24. Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of management of motivation of personnel. Фінансово- кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2019. №30 (3). С. 186-195.
 25. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Велиева Т. А., Бодня И. П., Навет Т. И. Сравнительный анализ себестоимости лечения эхинококкоза терапевтическим и хирургическим методами (методология «step-down»). Ggeorgian medical news. 2019. No 5 (290) Рр. 108-115.
 26. Бодня Е. И., Марченко О. С., Шевченко Л. С., Скорик Л. И., Бодня И. П. Многофакторная модель финансирования профилактики и лечения дирофиляриоза (основные принципы и показатели эффективности). Georgian medical news. 2019. № 10 (295). С. 164-171.
 27. Федулова Л. І., Марченко О. С. Концептуалізація  цифрової економіки. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40).Марченко О. С. Консалтинг як складова нематеріальної економіки. Економічна теорія та право: збірник наукових праць Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 1(20). С. 65-76.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Сучасні економічні трансформації глобального та національного рівнів, бізнес-консалтинг, економіка знань