uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Наукова бібліотека

Пасмор Надія Петрівна

Директорка наукової бібліотеки
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
(057) 704-92-13

кандидатка педагогічних наук

Детальніше

Наукова бібліотека – науково-освітній, інформаційно-аналітичний, культурно-просвітницький центр, один із основних підрозділів Університету. Із уведенням у 2017 р. в експлуатацію Навчально-бібліотечного комплексу (НБК) та відкриттям нової бібліотеки, площі якої збільшилися майже у п’ять разів (з 2718,94 м2 до 12336,7 м2 ), з’явилися додаткові можливості підвищити рівень та ефективність обслуговування читачів.

На сьогодні у структурі бібліотеки діють 5 відділів, 7 секторів, 7 абонементів, 8 читальних залів. Загальна кількість зареєстрованих у електронній базі користувачів складає майже 10800, відвідувань – 348 тис., книговидач – 698 тис.

Одним із головних завдань бібліотеки є формування фондів, їх поповнення, оновлення сучасними виданнями, а також оптимальне і зручне впорядкування книжних масивів для ефективного їх використання в обслуговуванні читачів. За останні п’ять років до бібліотечних фондів надійшло приблизно 78 тис. видань. У цілому загальний фонд нині нараховує 1,430 млн видань.  

Автори й вчені Університету беруть активну участь у поповненні бібліотеки особистими колекціями книг і даруванні власних видань. Почесне місце відведено книжковим зібранням професорів Університету: В. В. Сташиса (6230 прим.), В. Я. Тація (4351), Ю. Г. Барабаша (495), Ю. В. Бауліна (511), Ю. П. Битяка (705), Ю. М. Грошевого (3071), В. В. Комарова (489), І. Є. Марочкіна (6165), Ю. М. Тодики (731), Н. Р. Ніжник (830).

Розвивається проєкт зі створення електронних копій раритетних видань, дисертацій та авторефератів. У співпраці з кафедрою криміналістики й студентами оцифровано: 1200 авторефератів, 110 раритетів (45 600 сторінок). У цілому в електронній бібліотеці представлено майже 30 тис. текстів наукових статей, книг, авторефератів, рідкісних, раритетних видань і навчально-методичних матеріалів.

Електронний каталог (ЕК) бібліотеки, що включає бібліографічні записи про всі наявні книги, журнали. Завдяки щоденній аналітичній обробці документів ЕК майже 100 % відображає фонди. Щороку фіксується в середньому 8,580 млн звернень до ЕК. Створені і продовжують оновлюватися бази даних (БД): «Праці вчених НЮУ імені Ярослава Мудрого»; консолідована е-платформа «Правова освіта. Правова культура» [отримала диплом Третьої щорічної науковоосвітньої виставки «Публічне управління XXI» (Харків, 2016 р.) у номінації «Програми та рішення для автоматизованого управління навчальним закладом, рейтингові системи оцінки якості освіти»].

Науковцям, викладачам і студентам Університету доступні зовнішні ресурси, зокрема: міжнародні БД «Web of Science», «Scopus», «Springer Link»; національні інформаційно-правові системи «Прецедент», «ЛІГА:ЗАКОН»; повнотекстові ресурси Центру навчальної літератури «СulOnline».

У контексті прагнення Університету до відкритості й доступності наукових і законотворчих здобутків подальшого розвитку набуває університетський репозитарій. Він став справжнім структурованим електронним сховищем, електронним архівом праць учених нашого вишу. Обсяги репозитарію у порівнянні з 2015 р. зросли на 9 640 повнотекстових документів і дорівнюють 17 040 наукових текстів. За 5 років, за даними Google Analytics, до ресурсів репозитарію звернулося майже 2,418 млн користувачів, переглянуто 1,420 млн сторінок.

Головним джерелом та змістовим порталом акумуляції і систематизації інформації відповідно до завдань освітньо-наукового процесу Університету є бібліотечний web-сайт. Протягом 5 років до сайту звернулося майже 500 тис. користувачів із різних країн світу, переглянуто 2,627 млн сторінок. Web-сайт бібліотеки як інформаційна платформа Університету став переможцем Всеукраїнського конкурсу Української бібліотечної асоціації (УБА) бібліотечних інтернет-сайтів 2016 р. у номінації «Найкращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу».

Важливий та відповідальний напрям у діяльності бібліотеки – це вивчення та опрацювання наукометричних показників учених і наукових колективів Університету. З цією метою створено Службу бібліометрії та наукометрії, яка провадить науково-аналітичну, моніторингову роботу із застосуванням наукометричних інструментів визначення статистичних показників наукових досліджень учених; здійснює інформаційно-пошукову діяльність у базах Scopus, Web of Science та Google Scholar; систематизує публікації науковців; оприлюднює дані на сайті бібліотеки; веде консультативну роботу.

Працівники Наукової бібліотеки стали переможцями у конкурсах Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації «Бібліотекар року – 2015» у номінації «За кращий іміджевий проєкт» за електронний бібліографічний покажчик «Вчені та співробітники Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого – кавалери і 85 лауреати державних нагород, національних та регіональних премій, конкурсів» та «Бібліотекар року – 2019» у номінації «За вклад в інтелектуальнопатріотичне виховання користувачів» за бібліотрансформер «Ярослав І Володимирович – великий князь Київської Русі: до 1000-річчя з початку правління (1019–1054)»; Двадцятому обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Директор бібліотеки» (переможець Н. П. Пасмор).

За останні роки бібліотеку відвідали гості більш ніж 40 країн світу, які залишили свої захоплені відгуки: Австрія, Австралія, Білорусь, Китай, Мальта, Нідерланди, Німеччина, США, країни Балтики тощо.

Наукова бібліотека

м. Харків, вул. Пушкінська, 84-А

library@nlu.edu.ua

(057) 704-92-13

http://library.nlu.edu.ua/

 

 

Інформація наукової бібліотеки

Структура наукової бібліотеки

Ресурси наукової бібліотеки

Послуги наукової бібліотеки