uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Ресурси наукової бібліотеки

Ресурси відкритого доступу

Відкрита наука (Open Science)

 1. eNULAUIR – Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  Посилання: https://dspace.nlu.edu.ua/home.jsp?locale=uk
  eNULAUIR НЮУ імені Ярослава Мудрого, в якому публікуються наукові праці вчених, студентів та співробітників Університету і НАПрН України. Репозитарій має статус повноцінного електронного видання, нарівні з друкованими періодичними виданнями (ISSN 2311-9012). ресурс постійно оновлюється.
 2. БД Springer анонсує журнали, певна кількість яких має повністю відкриті для науковців.
   Springer Nature – доступ до найновіших досліджень науки, техніки, медицини, соціальних і гуманітарних наук. Надано безстроковий доступ до колекції, яка містить 2088 електронних монографій 2019–2020 рр. видання;
  ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань.
  Посилання: https://www.springernature.com/…/journals…/new-starts…
 3. ProQuest:
  посилання: https://www.proquest.com/management/intota
  Колекції ProQuest охоплюює всі дисципліни і різні типи контенту, необхідні дослідникам, забезпечуючи найбільшу в світі колекцію дисертацій; три століття газет; більше 450 000 академічних електронних книг; колекції важливих наукових журналів та інші матеріали, які потрібні дослідникам, наприклад, дані; і унікальні цифрові сховища першоджерел.
 4. DOAJ.
  Посилання: https://doaj.org/

  Directory of Open Access Journals (DOAJ)   — міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. Містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів.
 5. UCI Libraries Banner:
  посилання: https://news.lib.uci.edu/
  посилання: https://news.lib.uci.edu/…/new-library-services…
  Відкрита міжнародна бібліотечна платформа. В результаті річного процесу дослідження, оцінки, тестування продуктів і оцінки бібліотеки UCI і Юридична бібліотека UCI впровадили нову платформу бібліотечних послуг (LSP) за допомогою реалізації продуктів Ex Libris Alma і Primo.
 6. Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України» (Scientific Periodicals of Ukraine).
  посилання: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN
 7. Реферативна база даних “Україніка наукова”
  посилання: http://www.nbuv.gov.ua/node/512
 8. Law Review Commons посилання: https://lawreviewcommons.com/
  Про Law Review Commons. Law Review Commons об’єднує зростаючу колекцію юридичних оглядів і юридичних журналів за більш ніж 100 років. Всі публікації Law Review Commons доступні у вільному доступі в Інтернеті через репозиторії bepress Digital Commons їх організацій. У Commons входять багато провідних оглядів законодавства США, такі як California Law Review і Duke Law Journal.
 9. Enago : Open Access Journal Finder powered by Enago
  The Enago Open Access Journal Finder enables you to find quality open access journals that are pre-vetted to protect you from predatory publishers. This free journal finder solves common issues on predatory journals, journal authenticity, and article processing fees by utilizing a validated journal index provided by the Directory of Open Access Journals (DOAJ). Enago’s proprietary search algorithm helps you shortlist journals that are most relevant to your manuscript and research objectives, thus giving you the best chance of publication.
  посилання: https://www.enago.com/academy/journal-finder/
 10. посилання: https://www.findmyjournal.com/
  є першим програмним продуктом, який допомагає дослідникам вибрати журнал, щоб опублікувати їх рукопис. З FindMyJournal ви просто вводите критерії вашої публікації, відповідаючи на 11 питань, і бачите 5 найбільш підходящих журналів менш ніж за кілька секунд.
 11. Microsoft Academic
  посилання: https://academic.microsoft.com/home
  Система Microsoft Academic дозволяє користувачам випробувати переваги семантичного пошуку, легко ідентифікувати авторів, галузі, журнали, конференції і за допомогою фільтрів швидко управляти результатами. Також, система підкаже посилання на повний текст документу, покаже список використаної літератури, кількість і джерела цитувань, подібні публікації.
 12. СOnnecting REpositories (CORE).
  посилання:
  https://core.ac.uk/
  CORE – це ресурс, який надає Knowledge Media Institute, та базується в The Open University. СORE забезпечує доступ з можливістю пошуку до колекції з більш ніж 125 мільйонів зібраних у відкритому доступі результатів досліджень. Доступ до всіх вихідних даних і їх завантаження можна отримати безкоштовно, і їх повторне використання обмежене. CORE також надає систему рекомендацій контенту для різних репозиторіїв, засновану на повних текстах. Пошукова система CORE була обрана в якості однієї з 10 кращих пошукових систем для досліджень у відкритому доступі, що полегшує доступ до наукових статей. CORE займає друге місце серед найбільш корисних баз даних для пошуку електронних дисертацій.
 13. Connexions – це динамічна цифрова освітня екосистема, що складається з системи управління контентом із відкритим вихідним кодом, оптимізованої для доставки освітнього контенту, і сховища навчальних об’єктів з відкритим доступом. Connexions – один з найпопулярніших сайтів відкритої освіти в світі. Більше 17 000 навчальних об’єктів або модулів в його репозиторії і більше 1000 колекцій (підручники, журнальні статті і т. д.).
  посилання: https://oerworldmap.org/resource/urn:uuid:70694438-77eb-11e5-9f9f-c48e8ff4ea31
 14. Zurich Open Repository ZORA (Zurich Open Repository and Archive) забезпечує відкритий і всесвітній доступ до досліджень і наукової продукції Цюріхського університету, Швейцарія. Акцент робиться на кваліфіковані наукові публікації and Archive (ZORA)
  посилання: https://www.zora.uzh.ch/
 15. Kudos Hub. посилання: https://growkudos.com/hub
  Kudos був розроблений, щоб допомогти дослідникам гарантувати, що їх публікації будуть знайдені, прочитані і процитовані в світі інформаційного перевантаження. Kudos працює з видавцями, університетами, корпораціями, спонсорами, постачальниками метрик і іншими посередниками, щоб допомогти об’єднати зусилля дослідників для підвищення ефективності їх роботи.
  Kudos – єдина платформа, призначена для поширення по безлічі мереж і каналів, доступних дослідникам для обміну інформацією про свою роботу, збирає в одному місці все найбільш актуальні показники цієї роботи і зіставляє заходи щодо охоплення з цими показниками.

Ресурси локального доступу

 1. Web of Science.
  Наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index і Conference Proceedings Citation Index. Тільки у мережі Університету
  посилання: https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C4Vw3fY2HNTiXPKTVAR&preferencesSaved=
 2. Scopus.
  Наукометрична платформа Scopus. Тільки у мережі Університету
  посилання: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
  Web of Science та Scopus – це ліцензійні наукові бази даних, які не містять повнотестових ресурсів, проте мають інструменти для відстеження цитованості наукових публікацій. Це також пошукові системи, які формують статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.
  Термін доступу до Web of Science – згідно Договору ДНТБ України з Clarivate Analytics,  до Scopus – до 31.05.2021 р.
 3. Sciencedirect
  Університет отримав доступ до цифрових інструментів одного з найбільших постачальників наукового контенту у світі – компанії Elsevier.-повних текстів електронних книг (з доступом до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.).
  Реєстрація та доступ здійснюється в локальній мережі університету за посиланням:https://www.sciencedirect.com.
  Віддалений доступ можливий за умови реєстрації та підтвердження e-mail у @nlu.edu.ua.
  Термін доступу: до 31.12.2021 р.
 4. Springer Link:
  Springer Nature є видавцем найвпливовіших світових журналів і лідером у сфері відкритих досліджень. Місія видавництва полягає в тому, щоб забезпечити просування досліджень і допомогти дослідницькій спільноті поліпшити результати. Завдяки платформі Springer Nature, що налічує понад 3000 журналів, науковцям надається доступ до найновіших досліджень науки, техніки, медицини, соціальних і гуманітарних наук.
  На базі видавництва була створена платформа Springer Link, яка надає можливість видання наукових журналів на найвищому рівні і дозволяє отримати доступ до журналів, книг, електронних довідників різних наукових сфер – хімія, медицина, економіка, фізика, технічні науки, інформатика тощо.
  Видавництво Springer Nature має великий досвід в інформаційній підтримці науково-технологічного та інноваційного ринку: понад 9 000 книг і 3 000 журналів публікуються щорічно на ресурсах Springer Nature. Тільки у мережі Університету
  посилання: https://link.springer.com/
  Термін доступу: до 31.12.2021 р.
 5. Сайт CulOnline.com.ua
  Доступ за логіном.
  Сайт CulOnline.com.ua призначений для користування книгами видавництва ТОВ “Центр учбової літератури” через веб-інтерфейс на умовах платного доступу.
  Посилання: http://www.culonline.com.ua/
  Користувач, який сплатив вартість доступу до пакету книг, отримує на протязі передплаченого періоду:
  доступ до користування книгами, які входять на даний момент до сплаченого пакету (книги можна читати з екрану з спеціального інтерфейсу);
  доступ до користування новими книгами, які надруковані протягом періоду передплати та додані в пакет.
  Термін доступу: 31.05.2021 р.
 6. Журнал «АгроPRO» — ділове видання, яке виходить два рази на місяць та спеціалізується на питаннях аграрної політики, економіки, оподаткування та права.
  Доступ за логіном.

  посилання: https://cabinet.agropro.club/
  Термін доступу: до 31.12. 2021