uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра культурології

Пивоваров Василь Миколайович

В.о. завідувача кафедри
v.m.pyvovarov@nlu.edu.ua
(057) 704-92-57
Детальніше

За ініціативою керівництва Харківського юридичного інституту та пропозицією завідувача кафедри наукового комунізму проф. В. І. Астахової 1989 року створено секцію основ художньої культури з метою запровадження навчальної дисципліни з історії культури,  яку розробили та почали викладати лектори – доценти О.М.  Руднєва і Н.О.  Карпова та асистенти О.В. Сердюк і М.Б. Ценко. 

1 травня 1990 року організовано кафедру основ мистецтва і культури, перейменовано згодом на кафедру культурології, яку очолив  канд. філос. наук, доц. В.О. Лозовой. Викладачами були доценти, канд. філос. наук: Л.В. Анучина, О.В. Колеснікова, Н.О. Карпова, Н.С. Мороховська; канд. мистецтвознавства О.В. Шило, О.М. Руднєва; ас. О. В. Сердюк, М. Б. Ценко; ст. лаб. В.Ф. Тертична. Тривалий час кабінетом завідувала В.П. Куцина.

1990–1994 рр. – становлення колективу кафедри як повноцінної, важливої субструктури Харківської юридичної академії, що зумовило зростання колективу. Кафедра стала важливим суб’єктом наукової діяльності закладу вищої освіти, що пов’язано із захистом 1991 року докторської дисертації В.О. Лозовим, виданням викладачами 4 монографій, 7 брошур, 15 статей, понад 50 наукових повідомлень. 1997 року кафедра організувала та провела круглий стіл «Право в контексті культури», у якому брали участь провідні науковці соціогуманітарних і правових кафедр закладів вищої освіти Харкова.

1995 року вчена рада Харківської юридичної академії затвердила тему цільової комплексної програми «Духовна культура суспільства й розвиток особистості», започатковано аспірантуру. З 2011 року кафедра розпочала розробку нової цільової комплексної програми «Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття».

Успішно захистили докторські дисертації О.В. Шило (1998) і О.В. Прудникова (2015), кандидатські – 17 викладачів і здобувачів кафедри: М.Б. Ценко, О.В. Сердюк, О.В. Уманець, О.А. Лисенко, В.Ф. Ярова (Тертична), М.В. Панова, Н.П. Пасмор, Л.М. Сідак, О.В. Бурлука, Г.С. Савченко, О.А. Шумейко, Г.В. Скрипчук, Н.В. Кулинич, О.М. Єрахторіна, Ю.А. Меліхова, Т.О. Слюсаренко, А.І. Понеділок.

Вагомий внесок у діяльність кафедри було зроблено докт. філос. наук, проф. В.О. Лозовим, докт. мистецтвознавства, проф. О.В. Шилом, докт. філос. наук, проф. О.К. Буровою, канд. філос. наук, доц., проф. кафедри Л.В. Анучиною, канд. мистецтвознавства, проф. Л.М.  Трубніковою.

У різні роки на кафедрі працювали: викладачі, канд. мистецтвознавства, доценти В.С. Немцова, Г.С. Савченко; асистенти. Л.А. Єськова, С.О. Таркова, Н.В. Разбєгіна, Ю.В. Пасмор; лаборанти М. В. Приказчикова, А.М. Колеснікова.

Наукову роботу кафедри тривалий час очолював докт. мистецтвознавства, проф. О.В. Шило.

Значущий науковий і методичний потенціал кафедри закарбовує низка здійснених проєктів.

Колектив кафедри за ініціативою та на чолі з проф. Л.М.  Трубніковою підготував і провів 16 Міжнародних фестивалів і 15 наукових конференцій «С. Рахманінов та українська культура», які стали своєрідними форумами  науковців з України, Бельгії, Естонії, Канади, Нідерландів, Росії, Сербії, США, Японії. За матеріалами конференцій видані збірки наукових праць.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столів та інших наукових заходів.

Упродовж існування кафедра забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін: «Основи художньої культури України та зарубіжна культура», «Історія української культури», «Моральна культура студента-юриста», «Ділова українська мова», «Сучасна українська мова», «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)», «Мова та стиль судочинства» і низки спецкурсів.

2020 року кафедра відзначила 30 років своєї діяльності на чолі з В.О. Лозовим – докт. філос. наук, проф., заслуженим працівником народної освіти України.

З листопада 2020 р. кафедру очолює в. о. зав. кафедри канд. філол. наук, доц., доц. кафедри В.М. Пивоваров.

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 84-а, каб. 925

тел. (057) 704-92-57

kaf_culture@nlu.edu.ua

 

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Навчальні дисципліни

Видавнича діяльність

Члени кафедри

Інформація про гуртки

Виховна робота