uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Навчальний відділ

Керівник відділу

Навчальний відділ Університету є структурним підрозділом, який забезпечує планування, організацію та контроль навчального процесу.

 У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань освіти вищої школи, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 Важливими напрямками роботи навчального відділу є: складання розкладу навчальних занять та контрольних заходів; замовлення бланків навчальної документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу; замовлення студентських та пільгових проїзних (E-ticket) квитків, документів про вищу освіту (дипломів та додатків до них); складання статистичних звітів; аналіз планування та виконання навантаження професорсько-викладацьким складом; формування, організація та аналіз атестації здобувачів вищої освіти; формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску фахівців тощо.

Керівництво навчальним відділом здійснює Руслан Семенович Орловський, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права № 1, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання і виявлення корупції.

На теперішній час співробітниками

навчального відділу є:   

Тетяна Олександрівна Чухлєбова – заступник начальника навчального відділу;

Олена Анатоліївна Глоба – інспектор;

Анастасія Олександрівна Нікітіна – інспектор;

Оксана Сергіївна Якушина – інспектор;

Марія Вікторівна Науменко – інспектор;

Наталія Олексіївна Лаптій – інспектор;

Анна Володимирівна Алієва – інспектор.

 

Навчальний відділ

м. Харків, віл. Пушкінська, 77,  к. 233 П

тел. (057) 704 92 61; факс (057) 704 11 52