uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Навчальний відділ

Керівник відділу

Чухлєбова Тетяна Олександрівна

Начальниця навчального відділу
navch.vid@nlu.edu.ua
(057) 757-73-17
Детальніше

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, який безпосередньо підпорядкований ректору та проректору з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку.

Основні завдання та функції навчального відділу:

 • Реалізація концепції освітньої діяльності університету, здійснення контролю за виконанням чинного законодавствам з питань освіти вищої школи, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради і ректорату, наказів ректора;
 • планування освітнього процесу, узгодження навчальних планів, складання графіків навчального процесу, розкладів занять, екзаменаційних сесій, атестації здобувачів вищої освіти (студентів);
 • розрахунок обсягів та здійснення контролю за розподілом навчальної роботи, контроль обліку та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками кафедр;
 • облік та контроль за звітністю з питань погодинної оплати викладачів;
 • підготовка наказів, розпоряджень та положень з питань організації освітнього процесу.

Навчальний відділ здійснює:

 • Розробку графіку освітнього процесу за спеціальностями, рівнем вищої освіти, формою навчання;
 • складання розкладу занять та екзаменаційних сесій по семестрах для всіх факультетів, інститутів та форм навчання;
 • складання розкладу державної атестації у відповідності з навчальними планами;
 • формування та ведення бази даних в АСУ для розрахунку навчального навантаження та складання розкладу занять щорічно;
 • контроль за розподілом, обліком та виконанням навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедр (штатних, сумісників, викладачів з погодинною оплатою праці) згідно нормативно-правової бази;
 • облік чисельності здобувачів вищої освіти (студентів) за факультетами, інститутами, відокремленими структурними підрозділами;
 • замовлення бланків навчальної документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу;
 • замовлення документів про вищу освіту (дипломів, додатків до них та дублікатів), студентських та пільгових (Е-ticket) квитків;
 • підготовку та надання інформації, матеріалів, відповідних статистичних даних для звітування університетом до МОН України;
 • складання звітів «Рух контингенту студентів», 2-3НК за допомогою комп’ютерної програми;
 • надання відповідей на запити органів державної влади та фізичних осіб у рамках чинного законодавства.

Співробітники навчального відділу:

Чухлєбова Тетяна Олександрівна – начальниця навчального відділу;

Алієва Анна Володимирівна – інспектор;

Глоба Олена Анатоліївна – інспектор;

Якушина Оксана Сергіївна – інспектор.

Навчальний відділ

м. Харків, віл. Григорія Сковороди, 77,  к. 233 П

тел. (057) 757-72-61; факс (057) 757-71-52