uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Студентське наукове товариство

Голова Студентського наукового товариства:

Удянський Владислав Владиславович

Голова Студентського наукового товариства
v.v.udyanskyy@nlu.edu.ua
Детальніше

Студентське наукове товариство (далі СНТ) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі Університет) створено з метою забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. СНТ є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Основною метою діяльності СНТ є забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

СНТ діє на принципах:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності СНТ.

Для досягнення поставленої мети СНТ виконує наступні функції:

 • приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів) перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіє з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • інші функції, передбачені законодавством.

 

Якщо вам до вподоби інтелектуальна праця, чекаємо вас у наукових гуртках та Студентському науковому товаристві Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Прийом до складу здійснюється на підставі письмової заяви.

Студентське наукове товариство

м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, ауд. 43

v.v.udyanskyy@nlu.edu.ua

Інформація Студентського наукового товариства

Звіти СНТ