uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Проект Erasmus+ HRLAW

Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови

573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: HRLAW

Регіональний Спільний проект

Пріоритет – Розробка освітніх програм

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 746 380.00 €

Цільова група: студенти, аспіранти, біженці з окупованих територій.

Отримувач гранту: Талліннський Технічний Університет, Естонія;

Координатор: Мадлі Кріспін, Начальник відділу міжнародних проектів, Контакти: тел.: +372 620 35 02 е-адреса: madly.krispin@ttu.ee

Партнерство:

 • Талліннський Технічний Університет, Естонія;
 • Університетський Коледж м. Корк, Національного університету Ірландії, Республіка Ірландія;
 • Королівський Технічний Університет, Швеція;
 • Університет Хадерсфільду, Великобританія;
 • ТОВ Інерція Діджитал, Іспанія;
 • Молдовський державний університет, Молдова;
 • Поліцейська академія ім. Штефана чел Маре, Молдова;
 • Бєльський державний університет ім. Алеку Руссо, Молдова;
 • Республіканський центр для дітей та молоді ГУТТА-КЛАБ, Молдова;
 • Міністерство освіти Республіки Молдова, Молдова;
 • Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», Україна;
 • Хмельницький національний університет, Україна;
 • Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, Україна;
 • Українська студентська асоціація, Україна;
 • Міністерство освіти та науки України, Україна;

Мета та завдання проекту:

 • Метою проекту HRLAW є підтримка України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію. Завдання проекту:
 • створити Офіси Студентського Омбудсмена та запровадити Кодекс академічної чесності до вересня 2019 р.;
 • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для студентів магістратури в українських і молдовських університетах до вересня 2019 року;
 • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для докторантів в українських і молдовських університетах до вересня 2019 року;
 • забезпечити механізм для інтенсивних заходів зі створення потенціалу для українських і молдовський тренерів з права до вересня 2019 року.

Напрями діяльності за проектом:

 • SWOT аналіз;
 • створення та інтеграція в структуру університетів партнерів Офісів Студентського Омбудсмена (ОСО);
 • оснащення ОСО;
 • розроблення магістерських модулів, підручників та графіків стажування;
 • розроблення навчальних модулів для аспірантів, підручників та графіків стажування;
 • реалізація навчальних програм, гостьових лекцій та стажувань;
 • проведення Європейськими спеціалістами тренінгів в українських та молдовських університетах;
 • розроблення навчальних модулів для безперервного навчання;
 • підготовка технічного та фінального звітів;
 • реалізація заходів з поширення інформації про проект;
 • розроблення дизайну та запуск сайту проекту;
 • розроблення карт фінансування;
 • операційний та фінансовий менеджмент проекту.

Очікувані результати:

 • Проаналізовано досвід та кращі приклади Європейських партнерів.
 • Створено ОСО в університетах країн-партнерів, в структурі відповідних центрів.
 • Розроблено і вивірено 2 національних протоколи коду академічної чесності.
 • Розроблено навчальні програми та підручники для 9 модулів для магістрів 6 українських та молдовських університетів.
 • Розроблено вивірено та випробувано підручники й навчальні програми із 5 кейс-орієнтованих модулів з прав людини для докторантів в українських і молдовських університетах.
 • Оснащено ОСО.
 • Розроблено навчальні програми та підручники для 2 модулів для безперервного навчання.

Сайт проекту: http://hrlaw.eu.org/

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/

Навчальні посібники, підготовлені в рамках реалізації проекту:

Імміграція та адвокація прав біженців і внутрішньо переміщених осіб

Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення

Правовий захист ЛГБТ-спільноти

Правовий захист прав етнічних та мовних меншин

Права людини і збройні конфлікти

Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір

Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму)

Права жінок та гендерна рівність

Бізнес і права людини

Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності в Україні

Доктрина та практика захисту прав людини

Міжнародна система захисту прав людини

Проблеми прав біженців та виклики сучасності

Верховенство права і толерантність

Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму

Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність

  Документація проекту

1. Оцінка діяльності офісу студентського омбудсмена

2. Програми модулів

3. План з контролю якості проекту

4. План із забезпечення сталого розвитку проекту

5. Діаграма Ганта

6. Буклет (українською мовою)

7. Буклет (англійською мовою)

8. Інтро проекту

9a. Агенда гостьової лекції

9b. Бланк  опитування студентів

9c. Презентація гостьових лекцій

9d. Звіт щодо проведення гостьових лекцій

10. Інформаційний буклет для студентів

11. Аналіз потреб проекту

12. SWOT-аналіз проекту

13. Прес-релізи спільних заходів проекту

14. План з розповсюдження результатів проекту