uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Університет взяв участь в експерименті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з постакредитаційного моніторингу якості освітніх програм.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Університет > Університет взяв участь в експерименті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з постакредитаційного моніторингу якості освітніх програм.

На виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти” від 2 травня 2023 року  3062-IX Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було запроваджено експеримент з постакредитаційного моніторингу якості освітніх програм. До експерименту були долучені сім провідних ЗВО України в тому числі – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

В межах процедури постакредитаційного моніторингу було проведено оцінювання освітньої програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право», гарант програми – д.ю.н. професор, завідувач кафедри теорії права – Процюк Ігор Валерійович.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого також делегував представника Університету до Робочої групи з питань постакредитаційного моніторингу освітніх програм – проректора з навчально-методичної роботи Ярошенка Олега Миколайовича.

Представники закладів вищої освіти, голови та доповідачі ГЕР, що приймали участь в експерименті пройшли опитування щодо зручності правил та процедур постакредитаційного моніторингу, змісту та форми відомостей про самооцінювання освітньої програми та форма експертного висновку ГЕР щодо проходження постакредитаційного моніторингу, висловили пропозиції щодо оптимізації процесу постакредитаційного моніторингу.

За результатами проведення перелічених дій та аналізу отриманої у ході експерименту з постакредитаційного моніторингу інформації, Робоча група констатує успішність його проведення та досягнення поставленої мети. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти високо оцінило зміни, що були запроваджені Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого після акредитації освітньої програми.

Останні новини

У межах проєкту «NLU together forever» у Києві за підтримки Українсько-данського молодіжного дому та платформи університетського курсу для магістрів «Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві» було проведено зустріч студентів із викладачкою Університету – Юлією Таволжанською.
01.03.2024By
На факультеті слідчої та детективної діяльності Університету працівником Державного бюро розслідувань проведено вебінар на тему «Особливості діяльності ДБР щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості»
01.03.2024By
Запрошуємо вступників та їх батьків переглянути запис Дня відкритих дверей на Факультеті адвокатури
01.03.2024By
Запрошуємо вступників та їх батьків переглянути запис Дня відкритих дверей на Факультеті міжнародного та європейського права
01.03.2024By
Тетяна Слінько увійшла до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України
01.03.2024By