uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Військово-юридичний інститут

Начальник Військово-юридичного інституту

бригадний генерал юстиції

доктор юридичних наук, професор військового права
заслужений працівник освіти України
лауреат державної премії України в галузі освіти
лицар ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеню

Мельник Сергій Миколайович

Заступник начальника Військово-юридичного інституту з навчальної та наукової роботи

полковник

кандидат економічних наук

Бабарицький Олександр Васильович

 

Військово-юридичний інститут

тел. +380 (50) 583-3471

Telegram

vui@nlu.edu.ua

Інформація Інституту

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – є єдиним військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти України, в якому починаючи з 1996 року здійснюється підготовка військових юристів для потреб Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки і оборони України.

Підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті проводиться за ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» за денною формою здобуття освіти.

В Інституті здійснюється підготовка офіцерів з числа студентів Університету, які мають бажання отримати додаткові знання та навички з військової підготовки за програмою «офіцерів запасу».

Особливостями організації освітнього процесу майбутніх офіцерів-юристів є:

  • поєднання правничої освіти та військових навчальних компонентів – здобуття вищої освіти за ступенем бакалавр, з одночасним отриманням кваліфікації «офіцер тактичного рівня»;
  • інноваційний підхід в організації освітньої діяльності – впровадження новітніх стандартів та навчальних технологій передового євроатлантичного досвіду підготовки військовослужбовців, призваного вирішувати сучасний комплекс завдань забезпечення безпеки і оборони держави, військового обов’язку та військової служби, в тому числі, у бойовій обстановці;
  • міжнародне військове співробітництво у сфері військової освіти – урахування європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського та євроатлантичного курсу розвитку України, участі курсантів у постійно діючих навчальних програмах НАТО «Peer-to-peer» (протидія дезінформації) та DEEP (удосконалення військової освіти);
  • поєднання безпосередньої та дистанційної форм взаємодії курсантів і викладачів у вигляді перенесення частини комунікацій у віртуальний простір.
  • комплексний підхід до всебічного розвитку курсантів – об’єднання розвитку hard-skills та soft-skills, включаючи лідерські здібності для моральної, психологічної, професійної підготовки себе і підлеглого особового складу до виконання завдань за призначенням, згуртування і ведення до визначеної мети, праці як самостійно, так і в команді в мирний час та під час збройних конфлікті;
  • викладання навчальних дисциплін професорами-візитерами закордонних університетів, представниками та експертами Міжнародного Комітету Червоного Хреста, фахівцями НАТО, співробітниками військових підрозділів Збройних Сил України.

Здобуваючи вищу освіту в Інституті курсанти оволодівають загальними і спеціальними компетентностями, а також службово-бойовими функціями, відповідно до освітніх програм, що в подальшому дозволяє їм успішно виконувати свої обов’язки на посадах за призначенням.

Історія та сучасність

Інформаційні ресурси

Практична підготовка

Вступникам

Публічна інформація

Випускники