uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра екологічного права

Суєтнов Євгеній Павлович

Завідувач кафедри
ye.p.suyetnov@nlu.edu.ua

кандидат юридичних наук

Детальніше

Кафедра екологічного права як самостійний підрозділ Університету існує з 1979 р.

З моменту заснування до 2005 р. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Василь Костянтинович Попов (23.01.1929 р. – 13.02.2010 р.), який був одним із фундаторів її створення. З 2005 по 2011 роки кафедрою керував доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Михайло Васильович Шульга. З 2011 по 2015 роки кафедрою завідував доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Університету, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Анатолій Павлович Гетьман. Із 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Алла Костянтинівна Соколова.

У різні роки на кафедрі працювали: учасник Великої Вітчизняної війни, доктор юридичних наук, професор Ю. О. Вовк, учасник Великої Вітчизняної війни, кандидат юридичних наук, професор В. В. Гречко, доктор юридичних наук, професор М. В. Шульга, кандидати юридичних наук, доценти Д. А. Суржан, В. О. Чуйков, В. С. Шахов, В. І. Гордєєв, С. В. Шарапова, Т. В. Лісова, Л. В. Лейба, О. В. Конишева, кандидати юридичних наук, асистенти Т. Р. Захарченко, О. М. Шумило, П. В. Тихий, Л. Л. Чаусова, І. Л. Радик, О. С. Лисанець, Д. В. Санніков, С. В. Сидорова.

Старша лаборантка – Малохліб Олена Сергіївна; старший лаборант – Нестеренко Юлія Володимирівна.

Кафедра екологічного права

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, аудиторія 19,

kaf_ekolaw@nlu.edu.ua

(057) 704-92-97 

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Члени кафедри

Інформація про гуртки

Навчальні дисципліни