uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра кримінального процесу

Капліна Оксана Володимирівна

Завідувачка кафедри
o.v.kaplina@nlu.edu.ua
(057)-704-93-09

Докторка юридичних наук, професорка

Детальніше

Кафедра кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має давню історію та вікові традиції, які почали формуватися ще на початку ХІХ сторіччі з моменту започаткування викладання в Імператорському Харківському університеті кримінального процесуального права та створенням в ньому «кафедри прав цивільного та кримінального судочинства» (1804 р.). З 1835 року кримінальний процес викладався кафедрою законів поліцейських і кримінальних, з 1863 року кафедрою кримінального права та кримінального судочинства, з 1936 року – кафедрою судового права, згодом – кафедрою кримінального права та процесу. Свою самостійну історію кафедра кримінального процесу розпочала з 1966 року, після того, як наказом ректора Харківського юридичного інституту вона була виокремлена від спільної кафедри кримінального права та процесу, що дало змогу спеціалізувати викладання та проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження виключно у галузі кримінального процесуального права, сприяло удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів, стрімкому розвитку кадрового потенціалу, що обумовило формування сучасної школи кримінального процесуального права.

Значний внесок у зародження, становлення та розвиток кафедри кримінального процесу зробили відомі вчені-процесуалісти, які у різні часи працювали на кафедрі: професори І. С. Василенко, Л. Є. Владимиров, Г. С. Гордієнко, В. П. Даневський, І. Н. Данилович, О. Д. Кисельов, К. П. Михайловський, К. П. Павлович, О. І. Палюмбецький, І. Ф. Тимківський, Г. Успенський, М. П. Чубинський, С.А. Альперт, В.С. Зеленецький, Г.К. Кожевников, І.Д. Фінько, приват-доцент Л. Я. Таубер, ад’юнкт Л. К. Бабічев, магістр М. Т. Спаський; доценти Л. О. Богословська, В. Д. Бринцев, І. Д. Гончаров, О.В. Горбачьов, М.П. Діденко, О.О. Зархін, Б. М. Коврижних, Л. Г. Крупаткін, І.Є Марочкін, І. Ю. Мірошников, З. М. Онищук, Д.І. Пишнев, М. А. Погорецький, Л. Г. Пономаренко, Д.А. Постовой, Н.В. Сібілева, О.М. Толочко, С. Б. Фомін, Ю. В. Хоматов, В. М. Хотенець, В. М. Чижиченко, С. Ф. Шумілін, асистенти Т.С. Гавриш, С.О. Гриненко, В.М. Іщенко, Л.В. Костенко, Д.Є. Кутоманов, С. І. Перепелиця, І. Ю. Потьомкин, Ю.П. Янович, Р.А. Бишкова та інші.

В останні роки наукові зусилля членів кафедри зосереджені на дослідженні наукової теми «Судова влада: проблеми організації та діяльності» (номер державної реєстрації 0111U000957). Одержані результати наукових досліджень публікуються у наукових виданнях, обговорюються на наукових конференціях, форумах, а також акумулюються у висновках і пропозиціях, що спрямовані на удосконалення як чинного законодавства, так і практики його реалізації у сфері діяльності органів кримінальної юстиції та суддів.

Лаборанти кафедри Жмур А.М., Біленська Є.О.

Кафедра кримінального процесу активно співпрацює з аналогічними кафедрами багатьох вищих вітчизняних та зарубіжних правничих навчально-наукових закладів. Особливо тісні дружні зв’язки склалися з відповідними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса), Національного університету «Острозька академія» (м. Острог), Академії адвокатури України (м. Київ), Вільнюського університету (Литовська Республіка), Білоруського державного університету (м. Мінськ) та ін.

 

м. Харків, вул. Пушкінська 77,

ауд. 236-237

тел. (057) 704-93-09

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Наукові гуртки