uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Кафедри > Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Шаповал Роман Володимирович

Завідувач кафедри
r.v.shapoval@nlu.edu.ua
(057) 757-76-36

доктор юридичних наук, професор

Детальніше

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності була створена згідно із наказом ректора університету № 230-к від 28 серпня 2012 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного права.

З моменту створення кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України В.Я. Настюк (2012-2022), сьогодні завідувачем є доктор юридичних наук, професор Р.В. Шаповал.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне право та адміністративна діяльність», «Адміністративне судочинство», «Адміністративний процес», «Адміністративна діяльність правоохоронних органів», «Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів», «Проблеми правозастосування (професійно-практичні компетентності)», «Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення», «Адміністративні послуги», «Запобігання корупції в публічній сфері», «Провадження в справах про адміністративні правопорушення», «Кваліфікація адміністративних правопорушень», «Адміністрування фінансового контролю», «Детективна діяльність в системі протидії злочинності», «Організаційно-правові засади протидії наркозлочинності», «Нормативно-правове регулювання міжнародних публічних закупівель», «Публічні закупівлі для забезпечення гарантованої обороноздатності країни», «Інформаційне право», «Митне право», «Основи митного права», «Управління системою суб’єктів протидії злочинності», «Актуальні питання застосування адміністративного права у правоохоронній діяльності», та ін.

Наукові розробки кафедри здійснюються в межах державної цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні»

(номер державної реєстрації 0111u000966). Члени кафедри активно публікують монографії, статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних, апробують свої доробки на конференціях, семінарах та круглих столах.

Кафедра права має потужний науково-педагогічний потенціал – на кафедрі працюють 4 професори, доктори юридичних наук, 1 доцентка, доктор юридичних наук, 5 кандидатів юридичних наук. В рамках освітньо-наукової програми «Право» навчаються 14 аспірантів.

Старші лаборантки – Шевченко І.О., Галинська К.Ю

 

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

вул. Григорія Сковороди, 106 кім. 5.

kaf_adm.diy@nlu.edu.ua

тел. (057) 757-76-36

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Члени кафедри

Інформація про гуртки