uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Шепітько Валерій Юрійович

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професорКафедра криміналістики

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Допрос несовершеннолетних: психология и тактика

Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці

Публікації

Основні наукові дослідження

 1. Шепітько В. Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. – №2(13). – Харків, 1998. – С. 140–145. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4175
 2. Шепітько В. Ю. Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 4(27). – С. 198–207. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4630
 3. Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: проблеми теорії та практики / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. 2004 р. – Харків, 2004. – №3 (38). – С. 161-169. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4852
 4. Шепітько В. Ю. Актуальне дослідження проблеми оптимізації діяльності прокурора у сфері боротьби зі злочинністю [Текст] / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. 2006 р. №2 (45). – Х. : Право, 2006. – С. 272-275. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5204
 5. Шепітько В. Ю. Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій у слідчій діяльності / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. 2007 р. – №1(48). – Харків, 2007. – С. 175–184. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/502
 6. Шепітько В. Ю. Засоби криміналістичної тактики в діяльності органів досудового слідства (проблеми ефективності застосування) / В. Ю. Шепітько // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. – Харків, 2008. – С. 172–174. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13890
 7. Шепітько В. Ю. Використання тактичних операцій у слідчій діяльності: теоретико-прикладні проблеми / В.Ю. Шепітько // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – Вип. 100. – С. 355-361. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2344
 8. Шепітько В. Ю. Проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві (в контексті дотримання прав людини) / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. 2009 р. – №1(56). – Харків, 2009. – С. 195–200. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5666
 9. Шепітько В. Ю. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень / В. Ю. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 4. – С. 206-209. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9416
 10. Шепітько В. Ю. Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху / В. Ю. Шепітько, В. В. Білоус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 29. – С. 109–118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2015_29_10
  http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10501
 11. Шепітько В. Ю. Використання спеціальних знань в умовах сучасного кримінального судочинства в Україні / В. Ю. Шепітько // Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / В. Ю. Шепітько [и др.] ; ред.: В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. – Харків, 2017. – Підрозд. 3.1. – С. 118–122. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14676
 12. Шепітько В. Ю. Інновації в судовій експертизі / В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва // Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / В. Ю. Шепітько [и др.] ; ред.: В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. – Харків, 2017. – Підрозд. 3.2. – С. 122–137. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14664
 13. Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик / В. Ю. Шепітько // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. – 2017 – Т. XIX. – С. 445–451. http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom19/56.pdf
 14. Шепітько В. Ю. Цільове призначення криміналістичних знань і прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності / В. Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. 17. – С. 4–11. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13774

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Загальнотеоретичні проблеми криміналістики; криміналістична техніка, інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю, проблеми криміналістичної тактики, криміналістичної методики, судової експертизи та юридичної психології

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Краще юридичне видання» в номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідкові видання в галузі права (перша премія); заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2003, 2006) та номінації «за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2017); лауреат Державної премії України і галузі науки і техніки (2018), Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017)

медаль «Воїну-інтернаціоналісту» (1988), «70 років Збройних сил СРСР (1988), «Ветеран війни – учасник бойових дій»,  медаль Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), відзнака Президента України – пам’ятна медаль «25 років виведення військ з Афганістану» (2014), медаль «20 лет со дня вывода войск из Афганистана (2009)

Почесна срібна медаль Р. С. Белкіна «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», орден «Defendens Justitiam за видатні заслуги у захисті законності і правопорядку (Рада з суспільних нагород ООН, 2010), орден«Корона Європи» I ступеня за вагомий внесок у розвиток європейської науки (Рада з суспільних нагород ООН та Європейська академія природничих наук, 2010), орденський знак «Experto Credo» (2011), ювілейна медаль «10 років експертної служби МВС України»