uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра криміналістики

Шепітько Валерій Юрійович

Завідувач кафедри
v.yu.shepitko@nlu.edu.ua
(057) 704-16-15
Детальніше

Історія кафедри пов’язана з виникненням криміналістики як науки, яка виконувала важливу соціальну функцію у протидії злочинності. Викладання криміналістики у вітчизняних юридичних закладах освіти було започатковано ще на юридичному факультеті Харківського Імператорського Університету. У 1910 р. вперше у Російській імперії О. Д. Кисельов починає читати курс криміналістики, який було внесено до навчальної програми саме за його та професора судової медицини Імператорського університету М. С. Бокаріуса клопотанням.

З моменту створення Інституту народного господарства (1920) розпочинається викладання предмета криміналістики в межах дисциплін судової медицини і кримінальної техніки. У цей час курс «Техніка розслідування злочинів» читається відомим професором М. С. Бокаріусом. Фундаментальні труди професора М. С. Бокаріуса, першого директора Харківського інституту судової експертизи заклали основи виникнення предмета криміналістики на Україні. Деякий час в Інституті народного господарства (Інститут радянського будівництва і права (з 1930), Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права (з 1933), Харківський юридичний інститут (з 1937) техніку розслідування злочинів викладали практичні працівники. Певний час цей предмет викладав працівник органів прокуратури України Є. М. Євгеньєв-Тиш (до 1935 р.), а згодом науковий співробітник Інституту науково-судової експертизи (нині – Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса) О. А. Єлисеєв.

В 1936 р. у складі Всеукраїнського комуністичного інституту радянського будівництва та права було створено кафедру судового права (завідувач кафедри професор М. М. Гродзинський), яка забезпечувала викладання курсу «Техніка розслідування злочинів (криміналістика )».

У 1939 р. була організована кафедра криміналістики Харківського юридичного інституту, яка проіснувала до 1941 р. (очолював кафедру відомий вчений в галузі судової медицини і криміналістики професор М. М. Бокаріус (молодший).

У післявоєнний період самостійної кафедри криміналістики спочатку не було. Передумови для формування кафедри криміналістики створювалися в період існування однойменної секції у складі кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. Необхідність розробки теоретичних проблем техніки, тактики і методики розслідування злочинів вимагала підготовки наукового потенціалу, активізації навчального процесу.

Створення самостійної кафедри криміналістики відноситься до 1952 р., коли вона виділилася зі складу кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Кафедру на той час очолив доцент В. П. Колмаков, який одночасно був директором Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого проф. М. С. Бокаріуса. З 1957 р. протягом майже 25 років кафедрою криміналістики керував професор О. Н. Колесниченко, а з 1981 р. до 1996 р. кафедру очолювала професор В. О. Коновалова. З 1996 р. по теперішній час кафедру криміналістики очолює професор В. Ю. Шепітько.

Поставлені перед кафедрою криміналістики завдання і специфіка викладання дисциплін криміналістичного спрямування вимагали особливих умов, використання спеціального обладнання., проведення занять у лабораторіях. Тому для кафедри криміналістики було надано приміщення на першому поверсі Харківського юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) у вигляді відносно автономної частини приміщення в головному корпусі (Харків, вул. Пушкінська, 77), де було обладнано відповідні аудиторії, кабінети, фотолабораторії, музей криміналістики. У 1993 р. кафедру криміналістики було переміщено в окрему чотириповерхову будівлю (Харків, вул. Чернишевського, 80). У цьому місці після суттєвої реконструкції будинку кафедра криміналістики знаходилася більше п’яти років, де проводилися практичні та лабораторні заняття і для цього були створені всі необхідні умови. Зокрема, було обладнано науково-технічними засобами аудиторний фонд, фото-та кінолабораторії. Переміщено музей криміналістики, який зайняв окремий четвертий поверх. З 1998 р. і по теперішній час кафедра криміналістики розташована в окремій двоповерховій будівля (Харків, вул. Пушкінська, 84).

На сьогодні кафедра криміналістики має велику конференц-залу, дві лекційні зали, 19 навчальних аудиторій, два комп’ютерні класи, Інтернет-студію, відеоцентр, фотолабораторії та лабораторії судових експертиз, музей криміналістики та криміналістичний полігон. Лекційні зали та аудиторії оснащені новітньою криміналістичною технікою та іншим обладнанням, яке дозволяє демонструвати фрагменти навчальних відеофільмів і використовувати мультимедійні засоби, ілюстративний наочний матеріал, спеціальні техніко-криміналістичні засоби.

Старші лаборанти: Дуднікова Ірина Євгеніївна, Крамаренко Гаяна Сергіївна, Манжос Ірина Олександрівна, Галаєв Михайло Олександрович, Штангей Юлія Анатоліївна, Мельник Олександр Олександрович; лаборант Ринденко Вікторія Олександрівна.

 

Кафедра криміналістики

м. Харків, вул. Пушкінська, 84,

kafkrim@nlu.edu.ua

(057) 704-11-28; (057) 704-93-37

Інформація кафедри

Наукова діяльність

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Інформація про наукові гуртки