uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра міжнародного права

Стешенко Володимир Миколайович

Завідувач кафедри
v.m.steshenko@nlu.edu.ua
(057) 704-92-19

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше

Викладання міжнародного права у Харкові розпочалося в 1805 році в рамках навчальних курсів «Природне право» і «Дипломатика». Першим викладачем міжнародного права став німецький професор Йоган Баптист Шад (Johann Baptist Schad), якого було запрошено до Харківського університету за рекомендацією І. В. Гете і Ф. Шиллера.

Окрему кафедру під назвою «Начала общенародного правоведения (jus gentium)» було створено у 1835 році. Її першим завідувачем став професор Т. Ф. Степанов – автор першого в Росії курсу міжнародного права «Общее международное право в совокупности с дипломатией» (1847 р.).

У 1859 році кафедру було перейменовано на кафедру міжнародного права. Її очолив професор В. І. Каченовський. З 1872 року кафедрою керували спочатку професор А. М. Стоянов, а згодом професор – В. А. Ястржембський.

З 1920 року кафедра міжнародного права продовжила свою діяльність у складі Харківського інституту народного господарства, а її завідувачем залишався професор В. А. Ястржембський. З 1926 року завідувачем кафедри був професор О. М. Гладстерн, а з 1931 року – Л. І. Величко. У цей період на кафедрі також працював професор М. М. Лозинський, який підготував та видав перший підручник з міжнародного права українською мовою (м. Полтава, 1931 р.). У 30-х роках ХХ ст. майже увесь викладацький склад та аспіранти кафедри, які займалися міжнародним правом, були репресовані.

З 1944 року новостворену кафедру міжнародного права очолив доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки Української РСР (1947), академік АН УРСР (1948), суддя Міжнародного Суду ООН (1961-1970) і віце-президент Міжнародного Суду ООН (1967-1970), Герой Соціалістичної праці (1980) В. М. Корецький.

У 1950 році кафедру міжнародного права було об’єднано з кафедрою державного права (завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент В. О. Барахтян). З 1966 року міжнародне право викладалося на кафедрі міжнародного права і державного права іноземних країн (завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент, Герой Радянського Союзу О. І. Свєчкарьов).

У квітні 1977 року відбулася ще одна реорганізація, в результаті якої була створена кафедра міжнародного права і державного права буржуазних країн, яку з 1977 по 1993 роки очолював відомий фахівець у галузі міжнародного права, доктор юридичних наук, професор М. В. Яновський.

З 1993 по 2007 роки завідувачем кафедри, яка в цей час іменується кафедрою міжнародного права і державного права зарубіжних країн, був кандидат юридичних наук, професор В. О. Ріяка.

З 2007 по 2015 роки кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (2009-2010) М. В. Буроменський.

З 2012 року кафедра має сучасну назву – «Кафедра міжнародного права».

У період з 2015 по 2018 роки завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор І. В. Яковюк.

З 10 грудня 2018 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Володимир Миколайович Стешенко.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: «Міжнародне право», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», «Право міжнародних договорів», «Право міжнародних організацій», «Право міжнародної відповідальності», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини», «Правовий захист у міжнародному публічному праві», «Міжнародне правосуддя», «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю», «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин (у тому числі дипломатична та консульська служба)», «Дипломатія України», «Дипломатичний протокол та етикет», «Історія міжнародного права», «Історія дипломатії».

Кафедра міжнародного права

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 28

тел.  (057) 704-92-19

interlaw@nlu.edu.ua

Інформація кафедри

Наукова дільність

Члени кафедри

Інформація про гуртки

Навчальні курси, розроблені в рамках проекту ERASMUS+ HRLAW