uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
o.v.petryshyn@nlu.edu.ua

Петришин Олександр Віталійович

Завідувач кафедри, президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Кафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Статус посадової особи: загальнотеоретичні дослідження 

Правовий режим державної служби: питання загальної теорії

 

Публікації

Scopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Reforming Ukraine: Problems of Constitutional Regulation and Implementation of Human Rights / O. V. Petryshyn, O. O. Petryshyn // Baltic journal of European studies. – 2018. – Vol. 8, is. 1. – P. 63–75. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16261
 2. Oleksandr V. Petryshyn, Svitlana H. Serohina, Mikhail V. Romanov Penitentiary Healthcare: Legal and Practical Aspects. Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595

Фахові видання

 1. Демократичні основи правової, соціальної державності / О. В. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 1. – С. 32–41. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6466
 2. Демократія як основа правової, соціальної держави / О. В. Петришин // Право України. – 2014. – № 5. – С. 73–82. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6140
 3. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. В. Петришин, С. П. Погребняк // Право України. – 2017. – N 5. – С. 9-17. – Бібліогр.: с. 16 (0,3 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні бази даних «Index Copernicus International» (Польща), «EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Hein Online» (США).
 4. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження / Лемак В. В., О. В. Петришин,// Вісник Національної академії правових наук України – 2017. – N 2. – С. 79-88 (0,4 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща).
 5. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. — 2017. — Т. 3 : Загальна теорія права. – 952 с. (2017)
 6. Правова система України: історія, стан, перспективи : у 5 т.. Т.1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг.ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2008. – 728 с.
 7. Правова доктрина України : у 5 т. – X. : Право, 2013,Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.
 8. Загальна теорія права : підручник / О. В. Петришин, Д. В. Лук`янов, С. І. Максимов, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2020. – 568 с.
 9. Судова практика як джерело права // Право України, – 2016, – №10, 0,5 друк. арк.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Методологія правових досліджень, громадянське суспільство, права та свободи людини і громадянина, верховенство права, загальна теорія державної служби

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Заслужений діяч науки і техніки України, орден «За заслуги» III ступеня, медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Подяка Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Відзнака Національної академії наук України, Відзнака Голови Конституційного Суду України, відзнака «Видатний юрист», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії імені Ярослава Мудрого