uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя

Склад Центру:

Оксана Сенаторова

кандидатка юридичних наук

керівниця Центру

Михайло Мітько

спеціаліст Центру

Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя було створено в межах Меморандуму про партнерство і співробітництво між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Громадською організацією «Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя», укладеного 17 лютого 2020 р. Центр діє як структурний підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до Положення, затвердженого наказом ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 166 від 20 травня 2021 р.

Візією Центру є створення міждисциплінарної мережі вчених, практиків та студентів, зацікавлених у розв’язанні питань перехідного правосуддя у суспільствах, що відновлюються після збройних конфліктів та репресій, яка робитиме істотний внесок в удосконалення національного законодавства і державної політики постраждалих держав з метою відновлення миру, подолання безкарності та інклюзії постраждалих осіб до процесів перехідного правосуддя.

Місією Центру є проведення інноваційної академічної, дослідницької, клінічної, стажувальної та видавничої діяльності з метою захисту прав людей, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, примирення розколотих громад, відновлення довіри до справедливості та верховенства права, запровадження інституційних реформ, що запобігатимуть повторенню конфліктів і міжнародних злочинів.

Діяльність Центру спрямована на те, щоб зробити суттєвий та передовий внесок у розв’язання теоретичних і практичних питань у сфері перехідного правосуддя, включаючи такі теми, як відновлення прав постраждалих від збройного конфлікту, переслідування за міжнародні злочини в рамках національної і міжнародної юрисдикцій, запровадження інституційної реформи з метою запобігання повторенню конфлікту, створення і діяльність комісій зі встановлення правди, процеси амністії і люстрації та інші питання, що виникають в ході відновлення миру в пост-конфліктний період.

Основними напрямами, за якими здійснюються академічні дослідження Центру є:

 •  перехідне правосуддя,
 •  права людини, їх захист у міжнародній і національній юрисдикціях,
 •  міжнародне гуманітарне право,
 •  міжнародне кримінальне право.

Центр у своїй діяльності:

 • проводить академічні дослідження і сприяє розробці та реалізації сучасних освітніх, науково-дослідницьких програм щодо імплементації міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і засад перехідного правосуддя;
 • проводить експертизу законопроєктів і готує пропозиції органам державної влади і місцевого самоврядування задля удосконалення законодавства та державної політики в частині імплементації міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і засад перехідного правосуддя;
 • бере участь у громадських обговореннях проєктів нормативно-правових актів, які становлять інтерес для громад, постраждалих внаслідок конфліктів;
 • взаємодіє з бізнес-структурами, неурядовими і міжнародними урядовими організаціями, іншими академічними та експертними центрами відповідно до профілю діяльності Центру;
 • організовує та проводить публічні заходи (конференції, круглі столи, семінари, щорічні школи, конкурси, сертифікатні програми, відкриті лекції та інші наукові і навчальні зустрічі) із залученням провідних світових експертів у сферах міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і засад перехідного правосуддя;
 • реалізує видавничі проєкти та переклади наукової літератури, законодавства і юридичної практики, з питань, що відповідають профілю діяльності Центру;
 • організовує та проводить заходи із підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України та державних службовців органів судової і виконавчої влади України,
 • реалізує інформаційні проєкти, у тому числі спільні з засобами масової інформації, залучаючи експертів з інших країн та викладачів і студентів Університету;
 • готує звіти, у тому числі у співробітництві з правозахисними організаціями, з приводу дотримання прав людини в умовах збройного конфлікту в Україні, залучаючи студентів Університету;

Вже сьогодні співробітники та експерти Центру залучені до розробки національного законодавства з питань реалізації в Україні засад перехідного правосуддя, реінтеграції тимчасово окупованих територій, притягнення винних осіб до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, відновлення прав потерпілих від збройного конфлікту на території України та розповсюдження знань про норми міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права, про механізми захисту і відновлення прав людини під час збройних конфліктів та у пост-конфліктний період.

Центр відкритий до партнерства та участі у заходах, направлених на забезпеченню прав людини і верховенства права.

Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя

м. Харків, вул. Пушкінська, 84-А, 9-й поверх, к.916

rctj@nlu.edu.ua

+380509764672 (Оксана Сенаторова)

Інформація центру

Положення про Центр

Заходи