0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

II Міжнародний конкурс наукових студентських робіт

15 Березня @ 08:00 - 17:00
Завантаження Події

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра кримінального права

 Запрошуємо взяти участь у

 ІІ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ

наукових студентських робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи, тематикою яких є «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення».

У конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти) / студентки (курсантки), які на момент подання роботи здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України, незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти / студентки закладів вищої освіти інших країн.

Наукові роботи повинні бути дослідницькими за своїм характером, містити елементи наукової новизни і практичної цінності, не мати нагород  за участь в інших конкурсах.

 • Подання на конкурс робіт, виконаних у співавторстві, не допускається.
 • Обсяг роботи, що подається на Конкурс, має бути розумно необхідним для відображення її змісту, але не може бути меншим за 10.000 і більшим за 80.000 друкованих знаків без списку літератури.
 • На Конкурс подаються роботи, виконані українською або англійською мовою.
 • Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1.15; аркуш формату А4 з полями 20 мм; абзацний відступ – 10 мм.
 • Наукові роботи повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту):
 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної проблематики з виділенням невирішених питань, яким присвячується дослідження;
 • формулювання мети дослідження;
 • викладення основного матеріалу дослідження;
 • висновки з даного дослідження;
 • cписок літератури;
 • На першій сторінці роботи вказується лише її назва (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру). Дані про автора / авторку або будь-яка інша інформація, яка вказувала б на автора/ авторку роботи, у самій роботі не зазначаються. На окремому аркуші (в окремому файлі) вказуються: назва роботи, поданої на конкурс, прізвище, ім’я і по батькові її автора/авторки, його/її місце навчання.
 • Оформлення списку літератури – ДСТУ 8302:2015 . В основному матеріалі мають бути розміщенні посилання на праці всіх авторів, які згадуються у списку літератури до роботи.

Роботи приймаються до 15 березня 2024 року.

Усі роботи проходять перевірку на наявність плагіату. При використанні запозичених джерел обов’язково наводити посилання на них у квадратних дужках, в яких вказується номер джерела зі списку літератури та сторінка в ньому, на яку здійснюється посилання. До участі у конкурсі допускаються самостійні роботи, унікальність тексту яких складає не менше ніж 75% за умови належного цитування та наявності посилань.

Оцінювання поданих наукових робіт здійснює журі Конкурсу шляхом подвійного «сліпого» рецензування. Журі оцінює актуальність та новизну проблематики, оригінальність та практичну реалістичність ідей, використані методи дослідження та отримані результати.

Переможці будуть оголошенні під час проведення Міжнародної наукової студентської конференції «VІIІ Харківські кримінально-правові читання».

Автори кращих робіт будуть нагороджені Медалями пам’яті видатних професорів кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Роботи відправляються на пошту konkurs2024@ukr.net. Для участі в конкурсі треба зареєструватися за посиланням. Положення про конкурс студентських наукових робіт з кримінального права на здобуття Медалей пам’яті видатних професорів кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можна знайти за посиланням

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся до нас:

Горностай Алеся Вікторівна

Контактні дані +380992878912

Новікова Катерина Андріївна

Контактні дані +380939221844 (Viber, Telegram)

Деталі

Дата:
15 Березня
Час:
08:00 - 17:00